Nieuws - 1 januari 1970

Weblog moet natuur naar jeugd brengen

Bioloog dr Jana Verboom van Alterra is een weblog begonnen om te inventariseren wat je zou kunnen doen om de natuur weer in de belevingswereld van jongeren te krijgen. Uit eerder onderzoek van Verboom bleek dat de natuur hierin nauwelijks voorkomt.

Aan het eind van het jaar hoopt Verboom voldoende concrete ideeën te hebben om haar opdrachtgever, LNV, te kunnen adviseren over praktische projecten.
De site www.groenetoekomst.nl is het thuishonk van het weblog. Het bevat nu nog voornamelijk verhalen van Verboom zelf. 'Maar ik pretendeer ook niet dat ik met dit kleine project iets maak dat populair wordt onder jongeren', stelt ze.
Verboom plaatste er onder meer voorbeelden van vervreemding van de natuur, bijvoorbeeld een krantenbericht over stadsjongeren die tijdens een boerderijbezoek bezorgd zijn over 'al die loslopende zwijnen die je opeten'. Daarnaast vraagt ze onderwijzers, ouders en grootouders om advies. Zelf heeft ze al wel ideeën om jongeren via het weblog bij de natuur te betrekken 'Ik wil graag iets met Ali B., die nu ambassadeur is van Stichting Bomen Over Leven. En we hebben de site Spunk gevraagd om mee te doen.'
Verboom krijgt al veel reacties, voornamelijk van onderwijzers. 'Die willen bijvoorbeeld een discussie organiseren met hun leerlingen', vertelt ze. 'Maar er hebben zich ook al beroepskankeraars gemeld die me voor van alles en nog wat uitmaken. En een kind dat zich druk maakt of er zonder bomen nog wel voldoende zuurstof is.' /
MW