Nieuws - 1 januari 1970

‘We zijn studenten, geen criminelen’

Het verlengen van een verblijfsvergunning is voor veel buitenlandse studenten een onaangename kennismaking met de Nederlandse bureaucratie. Zo ook voor de Chinese Sarah Tang Yun. Een aantal misverstanden leidde ertoe dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) besloot haar verblijfsvergunning niet te verlengen. Door beroep aan te tekenen, mag ze voorlopig in Nederland blijven.

Buitenlandse studenten worden in Nederland toegelaten op basis van een inreisvisum. Na aankomst moeten ze bij de gemeente een verblijfsvergunning aanvragen. Voor deze vergunning, die maximaal een jaar geldig is en dus jaarlijks verlengd moet worden, moeten de studenten een aantal bewijsstukken meesturen, waaronder een bankafschrift waarop het saldo zichtbaar vermeld staat.
Niet alle studenten zijn op de hoogte van de exacte regels en het komt regelmatig voor dat enkelen te horen krijgen dat hun aanvraag niet compleet is. Zij krijgen dan van de IND een brief van enkele pagina's, waarin in het Nederlands en met veel juridische termen wordt uitgelegd wat er mis is. Weliswaar hebben ze dan nog vier weken de tijd om bezwaar aan te tekenen en de zaak in orde te maken, maar bij veel studenten zit de schrik dan al in de benen. Bij WSO Student Support hebben zich inmiddels twintig studenten gemeld die moeite hebben met de verlenging van hun verblijfsvergunning. Negen van hen wachten al meer dan zeven maanden op hun vergunning.
De Chinese MsC-studente Yun vroeg de verlenging van haar verblijfsvergunning aan vlak voordat ze vanuit Enschede naar Wageningen verhuisde om daar verder te studeren. Daarbij ging echter het een en ander mis, waardoor de aanvraag spaak liep. De IND schrapte de verlenging van haar verblijfsvergunning en besloot dat ze Nederland uit moest. Yun: 'Ik bleek mijn aanvraag voor verlenging hier in Wageningen op de verkeerde manier gedaan te hebben, omdat ik niet op de hoogte was van de regels. Ook de mensen van de IND en de gemeente hebben me op dat moment niet de juiste informatie gegeven. De regels zijn erg streng. Ze behandelen je als een nummer en kijken niet naar je achtergrond. Maar ik accepteer niet dat ik een fout heb gemaakt die ze me niet laten herstellen.'
Doordat Yun in de Studentenraad zit, kon ze relatief eenvoudig in contact komen met mensen die haar konden helpen. Daarom besloot ze van de situatie gebruik te maken en de zaak aan te vechten. 'Veel buitenlandse studenten zijn niet in de positie om de beslissing van de IND aan te vechten. Ik wel, en door het aan te vechten wil ik ook aandacht vragen voor de problemen van andere studenten. Ik wil dat de IND de zaak beter bekijkt en ook onze achtergrond in ogenschouw neemt. Wij komen hier om te studeren, niet om formulieren in te vullen. We zijn tenslotte studenten, geen criminelen.'
Carry Holweg van de afdeling Onderwijs bemiddelt regelmatig voor buitenlandse studenten en kent de problemen. 'De situatie is gelukkig al stukken beter dan een half jaar terug. Toen had de IND grote achterstanden en was de dienst telefonisch slecht te bereiken. Als universiteit hebben we zelf al veel gedaan om de situatie voor onze studenten te verbeteren, maar we hebben niet op alles grip. '
Yun wacht momenteel op de behandeling van haar zaak, die nog maanden kan gaan duren. Tot er een uitspraak ligt, mag ze in ieder geval in Nederland blijven. / JH