Nieuws - 13 februari 2020

We verspillen mogelijk meer voedsel dan gedacht

tekst:
Albert Sikkema

De wereldwijde verspilling van voedsel bij consumenten is mogelijk meer dan twee keer groter dan we tot dusverre dachten. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research. Hoe groter de welvaart, hoe meer voedselverspilling.

©Shutterstock

Organisaties als de wereldvoedselorganisatie FAO gingen er de afgelopen jaren vanuit dat een derde van het voedsel in de wereld wordt verspild. In arme landen gaat veel voedsel verloren tijdens productie en opslag, in rijke landen verspillen de consumenten en supermarkten het meeste voedsel, was de stelregel.

Weggooien
Onderzoek onder leiding van Monika van den Bos Verma wijst echter uit dat consumenten mogelijk veel meer voedsel weggooien dan gedacht. Aan de hand van data van de FAO, de Wereldbank en de wereldgezondheidsorganisatie WHO komt ze voor het jaar 2005 op een voedselverspilling van 527 kilocalorieën per dag per persoon. Dat is ruim twee keer zo hoog als de voedselverspilling die de FAO eerder berekende.

Middenklasse
Van den Bos ontdekte ook dat consumenten voedsel gaan verspillen als ze gemiddeld meer dan 6,70 dollar per dag uitgeven. Boven dit bedrag stijgt de voedselverspilling snel, daarna vlakt de verspilling af. Deze uitkomst betekent dat rijke landen het meeste voedsel verspillen, maar dat landen met een nieuwe middenklasse te maken krijgen met snel groeiende voedselverspilling. Om de verspilling tegen te gaan, moeten we ons dus niet alleen richten op rijke landen, maar ook op opkomende economieën, concluderen Van den Bos en haar collega’s in een artikel in Plos One.

Voor het eerst legt de studie op wereldschaal een verband tussen welvaart en voedselverspilling. Naarmate de welvaart stijgt, gooien consumenten meer voedsel weg.