Nieuws - 16 september 2009

‘We snappen dat studenten ook moeten inleveren’

De regering wil de basisbeurs bevriezen. Toch maakt Henno Horssen van studentenorganisatie ISO zich vooral boos over de onwil van het kabinet om te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Henno_van_Horssen.jpg
We willen een roadmap to excellence en geen roadmap to average, legt Henno Horssen van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) uit. Horssen heeft zijn studie aan Van Hall Larenstein een jaar onderbroken voor het voorzitterschap van de landelijke studentenorganisatie. ‘Dit kabinet wil dat vijftig procent van de Nederlandse bevolking hoger opgeleid is. Plasterk heeft het over de grootste generatie hoger opgeleiden ooit. We willen niet de goedkoopste generatie hoger opgeleiden zijn’, benadrukt Horssen.
Crisistijd
De bezuinigingsplannen van de regering vormen de aanleiding voor de woede van de studentenbonden. Toch maakt het ISO zich niet zozeer zorgen over de voorgenomen bevriezing van de basisbeurs. De regering wil de basisbeurs de komende twee jaar niet aanpassen aan de inflatie. Maar de hoogte van de basisbeurs steeg de afgelopen jaren sneller dan het collegegeld. Als de plannen doorgaan, wordt studeren niet duurder dan in 2005, becijferde het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).
‘We snappen dat studenten in deze tijd van crisis ook moeten inleveren. En dan liever met deze maatregel, waarvan de financiële gevolgen nog te overzien zijn’, aldus Horssen. Het ISO struikelt vooral over het gebrek aan visie en durf van de regering. ‘Nederland staat volgens de rapporten van het OESO in de middenmoot als het gaat om de kwaliteit van het hoger onderwijs’, schetst Horssen. Het kabinet kan ervoor kiezen om de staatsschuld te laten oplopen ten behoeve van investeringen in het onderwijs, stelt hij. ‘Onze generatie kan dat geld straks dubbel en dwars terugverdienen.’
P.S. Bezuinigingen hoger onderwijs
De regering wil de basisbeurs in 2011 en 2012 bevriezen. Dat betekent dat de beurs niet wordt gecorrigeerd voor de inflatie. Dat levert in twee jaar tijd 17 miljoen euro op. In totaal kost de studiefinanciering het ministerie jaarlijks vier miljard euro.
Vanaf volgend studiejaar is de aanvullende beurs voor eerstejaars studenten na vijf maanden geen gift meer. Voorheen kregen studenten de aanvullende beurs in het eerste studiejaar cadeau, ook als ze uiteindelijk geen diploma haalden. De 'besparing' loopt op tot 52 miljoen euro in 2013. Daarna dooft het effect langzaam uit.
Studenten van buiten de Europese Economische Ruimte, zoals Chinezen en Amerikanen, minder steun. Vanaf 2015 wil het kabinet zo 21,8 miljoen euro besparen.  Voor studenten uit ontwikkelingslanden wordt een uitzondering gemaakt.