Nieuws - 21 februari 2012

‘We hebben meer biologische bestrijders nodig’

Het negatieve effect van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu is de afgelopen 10 jaar met 85 procent gedaald. Dat blijkt uit het rapport Evaluatie Duurzame Gewasbescherming van het Planbureau van de Leefomgeving. Doel was een reductie van 95 procent. Om dat milieudoel te halen zijn meer biologische ziekte- en plaagbestrijders nodig, zegt Piet Boonekamp van Plant Research International.

spuiten_met_trekker_DSC04609.jpg
‘De grote milieuwinst is in de eerste vijf jaar geboekt, door verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen en maatregelen die de emissie naar de sloot verminderden. Veel slechte middelen zijn toen vervangen door milieuvriendelijker alternatieven. Na die eerste vijf jaar was er geen afname meer in de open teelten. Er worden nog schadelijke middelen gebruikt waarvoor we geen alternatieven hebben. Of dat biologische alternatief is er wel, maar ze zetten toch specifieke chemische middelen in, omdat die de bedrijfszekerheid vergroten.'
‘Door de 85 procent reductie bevatten de groentes veel minder residuen van bestrijdingsmiddelen - dat doel is gehaald. Ook is de kwaliteit van het oppervlaktewater sterk verbeterd, maar er zijn nog wel enkele knelpunten. We zijn er dus nog niet. De groentetelers moeten meer biologische bestrijders toepassen. Ze kennen de principes hiervan en het gebruik van sluipwespen en wantsen tegen plagen is grotendeels ingevoerd, maar ze maken nauwelijks gebruik van biologische bestrijders tegen schimmels en bacteriën. Daar is extra onderzoek voor nodig en hier ligt een uitdaging voor Wageningen UR.
Om aan het nieuwe gewasbeschermingsbeleid van de EU te voldoen, moeten er nu drie dingen gebeuren. Ten eerste: er moeten nieuwe biologische bestrijders worden ontwikkeld, als alternatief voor de chemische middelen. Ook de chemische bedrijven zien dat in. Ten tweede: we moeten meer resistenties in gewassen inbouwen tegen ziekten en plagen. En ten derde: de monitoring van ziekten en plagen moet verbeteren, zodat tuinders alleen nog gericht spuiten om een opkomende ziekte of plaag te onderdrukken. Plantgezondheid is een belangrijk thema in de topsectoren Agrofood en Tuinbouw. Er is dus werk aan de winkel voor Wageningen UR.'