Nieuws - 20 november 2018

We eten net zo veel vlees als drie jaar geleden

tekst:
Tessa Louwerens

Steeds meer mensen geven aan flexitariër te zijn en het marktaandeel van vleesvervangers stijgt. Desondanks is de vleesconsumptie in Nederland de afgelopen drie jaar gelijk gebleven. Dat blijkt uit een analyse van Wageningen Economic Research. Naar de verklaring is het vooralsnog gissen.

© Shutterstock

Nederlanders consumeerden in 2017 per hoofd van de bevolking gemiddeld ongeveer 38 kilogram vlees, net zo veel als in de twee jaren daarvoor. De gemiddelde Nederlander eet daarmee ruimschoots meer vlees dan de Gezondheidsraad adviseert in de Richtlijnen goede voeding (25-26 kilo per jaar).

‘Dit is wel opmerkelijk’, zegt consumptiesocioloog van Hans Dagevos van Wageningen Economic Research, een van de betrokken onderzoekers. ‘Want vanuit de maatschappij en de media is er veel aandacht voor het verlagen van de vleesconsumptie. En in diverse surveys geven Nederlanders juist aan dat ze proberen minder vlees te eten.’

Discrepantie
Dagevos heeft geen kant-en-klare verklaring voor de discrepantie. ‘We weten wel dat als mensen zeggen minder vlees te willen eten, dit niet automatisch betekent dat ze dat ook doen.’ Daarnaast is het mogelijk dat de fervente vleeseters compenseren voor de mensen die minder vlees eten. ‘Er ontstaat dan een soort tweedeling met een groep die nog meer of vaker vlees eet en die het effect van de flexi- en vegetariërs tenietdoet.’ Een derde mogelijkheid is dat er een zogenaamd self-licensing effect optreedt. ‘Dat betekent dat je jezelf een beloning geeft, omdat je iets "goeds" hebt gedaan. Dus als flexitariër eet je bijvoorbeeld een paar dagen geen vlees, maar op de andere dagen compenseer je dat door wat extra te nemen.’

Ook het RIVM onderzocht onlangs de consumptie van vlees. Uit die studie bleek dat de vleesconsumptie in Nederland tussen 2007 en 2016 met 8 procent is gedaald. Het verschil in uitkomst is mogelijk te verklaren doordat de methode en het onderzochte tijdvak verschilden van die van het WUR-onderzoek.

Lees ook: