Nieuws - 20 september 2001

We-day

We-day

Megazaklopen tijdens We-day. Dinsdag 18 september deden naar schatting 2800 mensen mee aan sport- en cultuurdag voor het personeel van Wageningen UR. De opkomst was daarmee hoger dan vorig jaar toen 2400 mensen meededen. Medewerkers van het IAC, ILRI en het praktijkonderzoek konden dit jaar voor het eerst meesporten. Ze hadden geluk, dinsdag was de eerste droge dag sinds weken. De raad van bestuur was dit jaar voornamelijk als toeschouwer aanwezig. Vorig jaar blesseerde vice-voorzitter ir. Kees van Ast zich tijdens een potje voetbal. Hij hield het dit jaar bij klaverjassen. | K.V., foto G.A.