Nieuws - 4 april 2013

We Day sterk afgeslankt

We Day, de jaarlijkse sportdag voor medewerkers, heeft een flinke verandering ondergaan ten opzichte van voorgaande edities. Het budget is veel kleiner en alle niet-sportieve elementen zijn geschrapt. Toch gaat het niet om een bezuiniging.

7-weday-BdG-IMG_2336.jpg
'We Day is super, maar het bezoek is enigszins teruggelopen', verklaart Tineke Tromp, directeur HRM. 'Twee derde van de werknemers bereik je niet. Mensen zijn heel verschillend en je moet daarop inspelen.' Daarom gaat het evenement terug naar de basis, namelijk samen sporten. Kennismaken met niet-directe collega's is geen expliciet doel meer van de dag.
Een workshop koffie proeven of cup-cakes versieren behoort dus tot het verleden. Ook is er geen live muziek meer. Henri ten Klooster, hoofd van het sportcentrum en organisator van de We-day reageert teleurgesteld. 'Het evenement heeft zijn waarde de afgelopen dertien jaar bewezen', zegt hij, 'maar het samenbindende element van We Day valt op deze manier weg'. De laatste vijf jaar kwamen er rond de 2200 actieve deelnemers naar het evenement, stelt Ten Klooster. Ongeveer een derde van alle medewerkers. Het aantal inschrijvingen is wel hoger geweest, maar daar zaten ook veel toeschouwers bij. Ten Klooster kan moeilijk inschatten hoe het dit jaar zal lopen, maar verwacht dat er in het beste geval nog 1500 mensen zullen komen. 
Dat de binding tussen afdelingen van Wageningen UR beter kan, bleek eerder uit enquĂȘtes onder medewerkers. 'Maar weinig mensen gaan bij een andere kenniseenheid kijken', licht Tromp toe. 'Terwijl samenwerking juist leidt tot synergie.' Een deel van het We Day-budget is daarom naar het nieuwe concept Buurten bij de Buren gegaan. In maart konden medewerkers tijdens de lunch bij verschillende afdelingen op bezoek voor een lezing of een rondleiding. Tromp wil daarnaast stimuleren dat medewerkers elkaars open dagen en demo-dagen gaan bezoeken.
De functies die We Day de laatste jaren vervulde zijn daarmee gesplitst en ze worden op een andere manier aangepakt. Na de sportdag volgt een evaluatie van de nieuwe koers.