Nieuws - 12 april 2001

Wb blijft toch bij Cereales

Wb blijft toch bij Cereales

De raad van bestuur heeft besloten het Wb toch te laten uitgeven door de uitgeverij Cereales. Het bestuur besloot drie weken geleden dat Wb bij een andere uitgever ondergebracht zou worden, of onder eigen beheer door Wageningen UR zou worden uitgegeven. Aanleiding voor het eerdere besluit vormde een onderzoekje dat aangaf dat het toekomstperspectief voor Cereales als zelfstandige uitgeverij niet rooskleurig is.

De raad van bestuur is teruggekomen van haar eerdere voornemen. Het is volgens het bestuur moeilijk om een externe uitgeverij te vinden die de huidige kennis van de redactie en de betrokkenheid bij Wageningen UR kan waarborgen. De redactie van Wb binnen Wageningen UR onderbrengen, stuit volgens de raad van bestuur ook op praktische bezwaren en levert problemen op voor de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie.

Wb krijgt een redactieraad van 'professionals uit de uitgeverijwereld en wetenschappers', die de onafhankelijkheid en de professionaliteit moet gaan waarborgen. Het bestuur van de stichting Cereales die die taak tot nu toe uitvoerde, wordt verkleind en zal zich voornamelijk met het financieel beheer van de stichting bezig houden. | K.V.