Student - 15 november 2012

Watjes

Het gaat goed met de emancipatie. Dat blijkt uit een onderzoek van het echte-mannenblad Panorama, waaruit naar voren kwam dat 40 procent van de Panorama-mannen samen met zijn vrouw het huishouden doet. Slechts een half procent vindt huishouden een vrouwending en denkt er niet aan om mee te helpen. Ze ruimen op, stofzuigen, maaien het gras en hebben grote waardering voor een schoon toilet. Zie titel.

26-Freddy-Mercury-bij-ultra.jpg
 
Hel
Naar voorbeeld van Dante schetst Perspectives on Psychological Science de hel. Negen toepasselijke straffen voor evenzoveel wetenschappelijke (dood)zonden. De ergste: het verzinnen van gegevens. Een stapeltje dus. De straf: bevroren in een blok ijs turen naar een paper dat overtuigend aantoont dat water op deze plek in de hel niet kan bevriezen. Helaas, de data blijken verzonnen.  
Impact
De impact van de toptijdschriften neemt af, wijst Canadees onderzoek uit. In 1990 verscheen bijna de helft van de 5 procent meest geciteerde artikelen in toptijdschriften (5 procent tijdschriften met de hoogste impact factor). Nu is dat aandeel gedaald tot een derde. De oorzaak: zoekmachines vinden het toch wel. En dat klopt. Het Canadese onderzoek stond in een tijdschrift met impact factor 2.
Auw
Angst voor wiskunde kan een reactie in de hersenen teweeg brengen die lijkt op de ervaring van fysieke pijn. Dat blijkt uit onderzoek in PLoS ONE. Opvallend is dat de pijnprikkel al komt vóór het oplossen van een som, en niet tijdens. De gedachte alleen al geeft een pijnlijke ervaring. Zou dit zich op meer levensterreinen afspelen? Wij hebben bijvoorbeeld al buikpijn bij de gedachte aan een dieet.