Nieuws - 1 november 2007

Waterstof uit afvalwater

Vier jaar geleden besefte student bioprocestechnologie René Rozendal vlak voor het slapengaan ineens dat je elektronen die vrij komen bij het zuiveren van afvalwater ook kunt omzetten in waterstof in plaats van in elektriciteit. Hij sprong uit bed en zette zijn ingeving op papier. Woensdag 24 oktober, promoveerde de onderzoeker van waterinstituut Wetsus op zijn al snel gepatenteerde vondst.

‘Het was een klassiek eureka’, betitelt de promovendus zijn oorspronkelijke idee. ‘Ik liep stage bij een Fries bedrijf in waterzuiveringsystemen, waar ik mijn latere hoogleraar prof. Cees Buisman ontmoette. Tijdens een lunchwandeling vroeg Buisman, die naar Wetsus zou vertrekken, of ik na mijn afstuderen bij hem onderzoek wilde doen naar elektriciteitwinning uit afvalwater.’ Rozendal verdiepte zich in de literatuur over afbraak van vervuild water door micro-organismen en de energie die daar bij vrijkomt, en kreeg toen zijn ingeving. ‘Nadat ik mijn idee aan Buisman voorlegde, hebben we het procedé direct gepatenteerd, een week voordat Amerikaanse onderzoekers met iets dergelijks kwamen.’
Biogekatalyseerde elektrolyse noemt Rozendal zijn nieuwe technologie. ‘Vervuiling in afvalwater is een soort opgeloste brandstof. Bacteriën breken de vervuiling af waardoor elektronen vrijkomen en je biologische brandstofcellen krijgt waarmee je elektriciteit kunt maken. Bij biogekatalyseerde elektrolyse tap je deze elektriciteit echter niet af, maar voeg je een klein beetje elektriciteit toe om een met bacteriën bedekte anode te koppelen aan een kathode – de negatieve elektrode. Die zet de elektronen vervolgens om in waterstof.’
Het opmerkelijke is dat op deze manier de productie van waterstof vijf keer minder energie kost dan bij de traditionele elektrolyse. ‘Je houdt bovendien gezuiverd restwater over’, vertelt Rozendal. In principe is elk organisch vervuild afvalwater geschikt voor biogekatalyseerde elektrolyse, dus ook rioolwater en industrieel afvalwater. ‘Als de bacteriën het uithouden, dan kunnen wij het ook aan.’
Rozendal voorziet dat biogekatalyseerde elektrolyse binnen vijf tot tien jaar renderend zal zijn, al is er nog nader onderzoek nodig naar onder andere de micro-organismen. ‘Maar ik ga van potjes roeren naar opschalen. De Universiteit van Queensland in Australië heeft me gevraagd voor een postdoctoraal onderzoek naar toepassingen in het groot.’ / Wim Bras

René Rozendal promoveerde op 24 oktober bij prof. Cees Buisman, hoogleraar Biologische kringlooptechnologie.