Nieuws - 1 januari 1970

Waterschorpioen gaat ecologische problemen voorspellen

Waterschorpioen gaat ecologische problemen voorspellen

Waterschorpioen gaat ecologische problemen voorspellen


Onze beken en sloten ontkomen niet aan vervuiling en andere ecologische
problemen. Om deze problemen sneller in het vizier te krijgen, heeft
Alterra met behulp van duizenden monsters van waterdiertjes een
voorspellingsmodel ontwikkeld. Rijkswaterstaat gaat het gebruiken bij het
herstellen van vieze beken.

Het model voorspelt de effecten van ingrepen op aquatische ecosystemen als
beken, sloten en kleine plassen. Rijkswaterstaat kan met modellen redelijk
inschatten wat voor veranderingen te verwachten zijn in de grote rivieren
en in de kustzone, maar de kleine wateren waren tot nu toe onderbelicht.
Een bruikbaar model ontbrak.
Meer dan 8000 monsters van de macrofauna – met ongewervelde waterdiertjes
zoals de waterschorpioen en modderkever - die zijn genomen in sloten en
beken in de jaren tachtig en negentig, zijn door dr Piet Verdonschot en
zijn collega's van Alterra gebruikt voor de bouw van het model.
Bekeken zijn de kenmerken van beken en sloten zoals het waterniveau en hoe
sterk ze meanderen, en deze variabelen zijn gekoppeld aan de samenstelling
van de macrofauna. Het model voorspelt hoe de macrofaunasamenstelling
verandert als gevolg van ingrepen zoals het rechttrekken van beken. Zo kan
men de wateren ecologisch beoordelen aangezien de samenstelling van de
macrofauna een goede weerspiegeling is van de kwaliteit van het aquatisch
milieu.
Het model zal Rijkswaterstaat gebruiken bij de Natuur- en
Milieuverkenningen, de regionale watersysteemrapportages en -verkenningen.
De noodzaak van een dergelijk instrument zal door de strengere Europese
richtlijnen voor herstel en monitoring van oppervlaktewateren alleen maar
groter worden. | H.B.