Nieuws - 12 september 2002

Waterplant is klimaat de baas

Waterplant is klimaat de baas

Schedefonteinkruid, een voedzame, sprietige waterplant, is te vinden in alle uithoeken van Europa en kan onder uiteenlopende temperaturen goed groeien. Dit speelt het klaar door zijn flexibele groeistrategie, ontdekte bioloog drs J?rn Pilon.

Pilon nam in het kader van zijn promotieonderzoek het schedefonteinkruid onder de loep, omdat deze plant belangrijk is voor trekvogels. Met name zwanen voeden zich ermee. De plant is te vinden in de Russische toendra waar zwanen broeden, maar ook in Noord-West Europa waar zwanen de winter doorbrengen.

Middels kweekexperimenten kwam Pilon erachter dat het schedefonteinkruid zijn stengels en bladeren aanpast aan het klimaat. Hij werkte hierbij met plantjes afkomstig uit 54 verschillende plekken, van Rusland tot Noord-Afrika. Die kweekte hij op in zowel Noorwegen, Nederland als Spanje. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat hoe minder licht de planten hebben, hoe verder ze hun stengels strekken om licht op te vangen, en hoe meer chlorofyl er in de bladeren zit. In het laboratorium kon het schedefonteinkruid gedijen onder uiteenlopende temperaturen, van 15 tot 30 graden Celsius.

Verder bleek dat wortelknolletjes van het schedefonteinkruid afkomstig uit Noord-Europa bij hogere temperaturen kiemen dan die uit het zuiden. Zo vermijdt de plant het risico op bevriezing in het noordelijke groeiseizoen.

Pilon vermoedt dat ook andere waterplanten zich op een gelijksoortige manier kunnen aanpassen aan uiteenlopende klimaatomstandigheden. Dat wil hij verder gaan onderzoeken. | H.B.

J?rg Pilon promoveerde op 3 september bij prof. Wim van Vierssen, hoogleraar aquatische ecologie.