Nieuws - 16 maart 2011

Waterkennis voor democratisch Egypte

Alterra betrokken bij waterprojecten in Egypte. Verdeling van water door revolutie actuelerdan ooit.

Corruptie. Dat ligt aan de basis van de opstand van de bevolking in Egypte en andere Arabische landen, stelt Magdy Salah El Deen. De Egyptische bevolking heeft de corruptie meerdere keren aangekaart bij Mubarak en zijn regering. 'But he was not listening.'
Magdy Salah El Deen is betrokken bij het Egyptian-Dutch Advisory Panel on Water Management, dat het ministerie van Waterbeheer en Irrigatie in Egypte adviseert over efficiënt watergebruik. El Deen werkt al zo'n vijftien jaar samen met Alterra-medewerker Wouter Wolters, die vanuit Nederland bij het waterpanel is betrokken. Op advies van dit panel is Nederlandse waterkennis gedeeld en bijvoorbeeld veel landbouwgrond langs de Nijl gedraineerd.
El Deen is enthousiast over de revolutie. 'De afgelopen week is de regering aangepast, omdat de bevolking dat wil. Vijfduizend jaar lang kwam er een nieuwe koning van Egypte als de oude was doodgegaan. Nu kiest de bevolking. Dit is ook een les voor de nieuwe regering: wij kunnen jullie wegsturen.'
Waterschaarste blijft
Het waterpanel heeft de afgelopen 35 jaar zo'n veertig projecten uitgevoerd. De afgelopen jaren besteedde het panel veel aandacht aan waterrechten, een transparante verdeling van het water en coöperaties om gebruikers zeggenschap te geven over de verdeling van het water, vertelt Samia El Guindy, lid van het waterpanel. Die thema's sluiten goed aan bij de nieuwe situatie waarin de bevolking opkomt voor haar rechten, vervolgt ze.
Hoe democratisch Egypte ook wordt, de waterschaarste blijft. Er wonen 85 miljoen mensen in Egypte, elk jaar groeit de bevolking met meer dan een miljoen. Daar komen nu ook nog anderhalf miljoen Egyptenaren bij die zijn gevlucht uit Libië. 'We moeten meer voedsel verbouwen met minder water en minder gebruik van pesticiden', zegt El Deen. 'Daarvoor is de samenwerking met Nederland in het panel hard nodig.'
Ook El Guindy geeft aan dat Egypte door wil met de samenwerking. 'De minister heeft een brief gestuurd aan de Nederlandse ambassadeur.' Nederland twijfelt. De Nederlandse regering wil het aantal landen voor ontwikkelingssamenwerking sterk beperken. Wolters: 'Maar ik neem aan dat er een substantiële samen­werking blijft bestaan. Nederland moet iets doen in de jonge democratieën in het Midden-Oosten.'