Organisatie - 1 januari 1970

Water4life trekt 900 scholieren

Rond de 900 scholieren zullen volgende week de vijfde scholierenconferentie van Wageningen Universiteit bijwonen. De conferentie heeft als titel Water4life en zal worden geopend door de staatssecretaris van VROM, drs Pieter van Geel.

De opening, afsluiting en infomarkt worden dit jaar gehouden in de gemeentelijke sporthal De Vlinder aan de Hollandseweg. Na de opening en een act van improvisatiecabaretgroep ‘Op Sterk Water’, zullen de scholieren uitzwermen over de diverse universiteitsgebouwen in Wageningen om in totaal 53 workshops bij te wonen. De workshops hebben onderwerpen als overstromingen, dijkdoorbraken, irrigatie, drinkwater, afvalwater, zeewater, visserij en de invloed van het klimaat op regenval. / GvM