Nieuws - 20 april 2011

Water voor Afghanistan

Water is schaars in de sloppenwijken van Kabul. VHL-student Zia Karimi (26) uit Leeuwarden, wil er met het project Water For Tomorrow wat aan doen.

foto_afghaanse_student.jpg
Hij krijgt al mailtjes en telefoontjes uit Kabul. 'Iedereen wacht op een helpende hand van iemand die drinkwater kan leveren,' vertelt Zia Karimi, derdejaars student biotechnologie aan Van Hall Larenstein, in zijn kamer in een driehoogflat in Leeuwarden. 'Vooral nu de zomer in aantocht is.' Drinkwater is schaars in de sloppenwijken van de Afghaanse hoofdstad Kabul, weet de in Afghanistan geboren Zia. 'Er wonen veel vluchtelingen. Ze hebben geen water, geen stroom, geen voorzieningen. Door gebrek aan drinkwater is de kindersterfte hoog.' Bewoners in de welvarender wijken van de stad stonden eerder nog water af aan de armere plaatsgenoten. 'Maar toen de vraag enorm toenam en er rijen voor hun deuren stonden, wilden ze dat niet meer,' vertelt Zia. 'Vluchtelingen in de krottenwijken tappen nu vaak illegaal water af van waterleidingen in de grond.' Hij zag het met eigen ogen toen hij zo'n vijf maanden geleden weer even in Kabul was, waar zijn grootouders wonen. 'Overal is het droog. En het wordt steeds droger in Afghanistan. De afgelopen tien jaar is het grondwaterniveau in Kabul twee meter gezakt.'
De derdejaarsstudent biotechnologie - sinds 2002 in Nederland- wilde het drinkwaterprobleem aanpakken. 'Zo kan ik iets goeds doen voor de wereld en mensen hoop geven op een betere toekomst.'
Zia nam eind vorig jaar contact op met de Stichting Farda in Buitenpost, die de gezondheidszorg in Afghanistan wil verbeteren. Aan zijn Van Halldocenten Leo Groendijk (milieukunde) en Leo Bentvelzen (life science) legde hij zijn plan van aanpak voor: het slaan van een waterput met nanofiltratiesysteem (dat water zuivert via membraantechnologie) in combinatie met een trainingsprogramma voor lokalen. Groendijk heeft een Stichting WaterforEveryone, waarmee hij waterzuiveringsprojecten in onder meer Haïti uitvoert. Zia is daarbinnen actief. 'Hij helpt mij bij het schrijven van het trainingsprogramma en levert technische kennis.'
Als vooronderzoek ging Zia afgelopen winter drie weken naar Kabul, waar hij sprak met een woordvoerder van het ministerie van water en stroomvoorziening. 'Dat project kon ik als minor module doen Sustainable Water Technology doen.' Het is de bedoeling dat er in het door de overheid aangewezen District 15 een waterput wordt geslagen op zo'n 100 meter diepte. 'Zo'n 30.000 mensen kunnen daarvan schoon drinkwater krijgen.' Van Marthijn Sonneveld en Ad van Oostrum bodemspecialisten van Isric, kreeg Zia de beschikking over een geologische locatiekaart van het gebied. 'Daarop kun je zien uit welke grondlagen de bodem is opgebouwd. Belangrijk om de kwaliteit van het water te voorspellen.'
Het is de bedoeling dat er een kant-en-klare container met nanofiltratie met uv-straling (voor desinfectie) wordt geplaatst. Wanneer? 'Dat hangt af van de geldschieters,' zegt Zia. 'De kosten, inclusief transport, training en controle bedragen bijna 40.000 euro. Ik ga fondsen en bedrijven benaderen. Voor vooral boorbedrijven liggen er gouden kansen om te investeren in Afghanistan. Als zo'n bedrijf meefinanciert, wil ik voor hen wel een kantoortje openen in Kabul.'