Nieuws - 13 december 2007

Wat was het hoogtepunt van 2007?

Het jaar zit er bijna op. Kleine en grote hoogtepunten regen zich aaneen. Onderzoekers en studenten vielen in de prijzen of namen deel aan bijzondere projecten. Ze speelden bossanova op een internationaal schelpdiercongres, of ze ontwierpen een prijswinnende tuin. Een aantal persoonlijke hoogtepunten van 2007.

Ir. Luc van Hoof, beleidsmedewerker Wageningen Imares
'Mijn hoogtepunt van 2007? Op 14 november hield Imares een internationaal congres over schelpdieren. Dat gebeurde op Neeltje Jans, waar de congresgangers de Westerscheldewerken hadden bekeken. Ik heb een vrije dag opgenomen om mijn bijdrage aan het congres te leveren. Ik trad op als drummer van de Braziliaanse band Marim Bondo, die bestaat uit vier mensen van de oude Landbouwhogeschool Wageningen. Wij hebben de borrel en het diner dansant van muziek voorzien. Ons optreden was werkelijk een laaiend succes. We hebben veel positieve complimenten gehad en het levert ons veel bekendheid op. Niet dat we nu veel contracten hebben gekregen door dit optreden, zo werkt dat niet in de muziek. Je weet hoe het gaat: mensen hebben een budget voor een evenement en pas op het eind bedenken ze dat ze ook muziek nodig hebben. Al ging dat bij dit congres natuurlijk niet zo. Ik trad dan ook niet op als werknemer van Imares, al werd ik wel aangekondigd als één van de toponderzoekers van het instituut, wat natuurlijk klopt. Ons volgende optreden? Ik zou het niet weten.'

Ir. Henk Janssen, onderzoeker bij Alterra
'We hebben dit jaar een mooi project gedaan in Slovenië, waar we Nederlandse kennis over het gebruik van Geografische informatiesystemen (GIS) bij beheersing van uitbraken van besmettelijke dierziekten hebben uitgewisseld met Sloveense collega's. Dat gebeurde in het kader van het Twinningprogramma van de Europese Commissie, waarin met nieuwe lidstaten van de Europese Unie kennis wordt gedeeld. Het was een mooi project met veel reizen. Dat was beslist een hoogtepunt voor dit jaar. Een ander hoogtepunt was de uitreiking van de Geo Innovatie Award, de publieksprijs voor het GEOBoer-project, waarin perceelsgeometrie wordt uitgewisseld met agrarische bedrijfsmanagementsystemen. De prijs was toch een aardig steuntje in de rug, het geeft ook aan dat je op de goede weg bent. En de eeuwige roem is natuurlijk geweldig.'

Vera van Kalsbeek, student Tuin- en landschapsinrichting Van Hall Larenstein.
'Ik won in november een wedstrijd van een zorginstelling voor het ontwerp van de aankleding van de binnentuin en de voortuin. Ik mocht het ontwerp maken tijdens mijn stage bij het hoveniersbedrijf De Overhaag in het Gelderse Leuth. Er deden drie bedrijven aan de wedstrijd mee en uiteindelijk bleef mijn ontwerp over. De Overhaag sleepte er een opdracht van 150 duizend euro mee binnen. Bij het ontwerp heb ik voortgeborduurd op de ontwerpen die de architect al had gemaakt. En de voortuinen moesten goed aansluiten bij de omgeving. Voor mij is deze prijs toch een mooi hoogtepunt van 2007. Volgend jaar wil ik afstuderen, dat wordt het volgende hoogtepunt.'

Dr. Sjaak Bakker, business unit manager Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk
'Vlak voor de zomer is onze spiksplinternieuwe locatie in Bleiswijk geopend. Het glastuinbouwonderzoek van Wageningen UR zit hiermee in het centrum van een gebied waar zich veel nieuwe glastuinbouwbedrijven ontwikkelen. We merken nu dat we de goede beslissing hebben genomen. Als je kijkt naar de bezetting op onze faciliteiten, dan hebben we de juiste keuzes gemaakt. We zijn goed ingesprongen op de trends in de glastuinbouw met onze voorzieningen, met name die op het terrein van de geconditioneerde teelt. Onze kassen zijn uitgerust met de nieuwste systemen voor de beheersing van boven- en ondergrondse omstandigheden, en 44 afdelingen zijn of kunnen worden voorzien van koeling. Daar is veel vraag naar. Het mooiste moment was natuurlijk de opening met minister Verburg. Maar het bezoek van 1400 belangstellenden daarna tijdens de open dagen was natuurlijk ook een hoogtepunt voor onze business unit in 2007.'

Rishi Kukreja, Wageningen Environmental Platform, lid Progressieve Studenten Fraktie (PSF)
'De handtekeningenactie van WSO en PSF voor een meer milieuvriendelijke universiteit begon in februari onder de naam The Inconvenient Truth about Wageningen UR - it is not as green as you think. We verzamelden 1034 handtekeningen die we op 16 maart aanboden aan de raad van bestuur. De universiteit heeft de wensen van de studenten erkend en beterschap beloofd. 16 maart markeert de geboorte van het Wageningen Environmental Platform (WEP), dat nu een belangrijke rol speelt in de bewustwording van onderwerpen op milieugebied, zowel bij studenten als bij het management van de universiteit.'

Dr. Roel Veerkamp, Animal Sciences Group
'Het moment, vlak voor de vakantie, dat duidelijk werd dat we ons project in het Europese onderzoeksprogramma KP7 hadden binnen gehaald, was exciting. Het was wel heel bijzonder dat we als ASG alle drie de projecten die we hadden ingediend ook binnenhaalden. Ons Rednexproject richt zich op de vermindering van stikstofuitstoot bij koeien. Het Econwelfare project onderzoekt de verschillen in niveaus van welzijn voor dier, de maatschappij en de keten in verschillende landen. Het project waar ik verantwoordelijk voor ben, Robust milk, gaat over het fokken van robuuste koeien, die gezonde melk produceren. Het was een spannende periode, omdat we van verschillende kanten signalen kregen dat we bij de beoordeling 14,5 hadden gescoord op een maximum van 15. Maar we moesten toch nog afwachten tot uiteindelijk het verlossende telefoontje kwam van iemand van de Europese Commissie, die vertelde dat wij het project hadden binnen gehaald.'