Nieuws - 15 juni 2017

Wat vind je van de nieuwe onderwijsvormen?

tekst:
Teun Fiers,Carina Nieuwenweg

Instructiefilms in plaats van persoonlijke uitleg, thesisringen, practica met dummy data en groepsessays in plaats van individuele essays. Met dergelijke nieuwe onderwijsvormen vangen Wageningse docenten de groei van het studentenaantal op. Wat vinden de studenten daar eigenlijk van?

Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Anne_vd_Berg.png

Anne van den Berg, Masterstudent Development and Rural Innovation

‘Door de groei van WUR en door tijd is verandering onvermijdbaar; innovatie vind ik daarbij passen. Maar in dat proces moet je wel blijven kijken naar de kernwaarden van je organisatie. Groepswerk draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling, maar tot een zekere hoogte. Ik denk dat we de taks wel hebben bereikt, in ieder geval voor de vakken die ik het afgelopen jaar heb gevolgd. Meer groepswerk kan afbreuk doen aan de kleinschaligheid, één van de kernwaarden van WUR waar studenten bewust voor kiezen. Bovendien is groepswerk ook niet per se representatief voor een werksituatie. Er ontstaat sneller frictie tussen studenten doordat de één voor een 9 gaat en de ander tevreden is met een 6. In een werksituatie liggen de doelen veel dichter bij elkaar.’

IrisVanMarwijk.jpg

Iris van Marwijk, Masterstudent Molecular Lifesciences

‘Ik werk nu aan mijn tweede masterthesis en zit voor het eerst in een thesisring. Daarin is het de bedoeling dat je binnen een groep studenten onder leiding van iemand van de vakgroep elkaars presentatie, onderzoeksvoorstel of verslag nakijkt. Ik denk dat zo’n thesisring positief bijdraagt aan het schrijven van je thesis. Je krijgt feedback van je medestudenten, wordt gestimuleerd eerder iets af te ronden om het te kunnen delen, leert kritisch kijken naar werk van jezelf en anderen en leert feedback te geven en te ontvangen. Doordat je samen zit met studenten van een andere studie of ander jaar, helpt het ook om met een bredere blik te kijken en van elkaar te leren.’

Anne Walther foto Sven Menschel.jpg

Anne Walther, Bachelorstudent Moleculaire Levenswetenschappen

‘Onderwijsinnovatie is goed, want innovatie betekent dat je mogelijk een situatie verbetert. Maar in het geval van WUR is het de vraag of het om innovaties gaat of noodmaatregelen om de drukte op te vangen. Voorkomen dat iets verslechtert, is geen innovatie. Neem nou de thesisring. Met twee regels feedback op twintig pagina’s kan ik niets. Als de docent er niet echt bij betrokken is, dan ben je niet zeker van de kwaliteit van de feedback, terwijl het doel is dat je er als student iets van leert. Ook heb ik zo mijn vragen bij de digitalisering van bijvoorbeeld practica. Klinkt leuk, maar het betekent wel minder praktijkervaring. En dat was juist één van de sterke punten van WUR.’

Pelin_Karsili.jpg

Pelin Karsili, Masterstudent Biotechnology

‘Bij één van de vakken die ik heb gevolgd voor mijn master, werden de colleges grotendeels vervangen voor zelfstudie-uren. Elke week werden er discussiesessies gehouden om actief met de stof aan de gang te gaan in plaats van passief in college te zitten. Ik vond dat een goed initiatief. Met normale colleges raak je veel sneller afgeleid en een actieve manier zorgt ervoor dat je sneller leert. Maar ik merkte wel dat we tijd nodig hadden om eraan te wennen. Het was anders geweest als we meerdere vakken in die stijl zouden volgen. Ik denk dat dat normaal is: bij elke innovatie hoort een gewenningsperiode voordat je kunt beoordelen of het werkt.’

Lennart Jongen.jpg

Lennart Jongen, Masterstudent Earth and Environment

‘Ik vond de thesisring een nuttige toevoeging aan mijn masterthesis. Het kostte wel wat tijd, maar ik haalde er ook zeker verbeteringen uit voor de inhoud en het schrijfwerk. Het nadeel van een thesisring is wel dat de kwaliteit ervan sterk afhangt van de motivatie van studenten. Als een paar studenten er geen zin in hebben, gaat het niet werken. In mijn thesisring zat er grote variatie tussen de studenten. Ook is het belangrijk dat er een docent bij de besprekingen zit, om het inhoudelijke niveau te waarborgen. Op die manier is het een waardevolle onderwijsinnovatie, die niet alleen efficiënt is, maar ook bijdraagt aan een hogere kwaliteit van de thesis.’

Bart Vlemmix.jpg

Bart Vlemmix, Bachelorstudent Bodem, Water, Atmosfeer

Bij verschillende computerpractica heb ik gewerkt met dummy data, die niet echt voortkomen uit metingen. Dat vind ik niet echt storend. Instructiefilmpjes heb ik bij één vak gehad. De informatie in zo’n filmpje moet vrij simpel en eenduidig zijn, want als je er in de les nog vragen over moet stellen, schiet het zijn doel voorbij. Of dit soort werkvormen echt een oplossing zijn voor de capaciteitsproblemen vraag ik me af, maar dat zou ik graag voor de studie en niet per vak willen beoordelen. Daarom voel ik mij als eerstejaars te onervaren om daar echts iets over te kunnen zeggen.’

Ivo van Gerwen.jpg

Ivo van Gerwen, Bachelorstudent Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

‘In mijn studie is er veel groepswerk, wat ik nuttig vind om de vaardigheden voor het functioneren in een groep te verbeteren. Door het overleggen kom je vaak tot nieuwe bevindingen, waar je in je eentje niet aan gedacht zou hebben. Maar de groepen zijn wat mij betreft soms wel te groot. Drie tot vier mensen is het maximum. Dan kun je – ondanks het feit dat de taken verdeeld zijn – toch overal actief bij betrokken blijven. Daarnaast ontbreekt het individuele essay momenteel in de bachelor. Het zou fijn zijn als je alvast schrijfvaardigheden kunt ontwikkelen voordat je bijvoorbeeld aan de thesis gaat beginnen. Een combinatie van individuele essays en kleine groepsessays zoud voor mij het beste werken om de meeste vakkennis op te doen en het functioneren in een groep te verbeteren.’