Nieuws - 18 oktober 2007

Wat vandaag voedsel is, is morgen biomassa

Voedselgewassen en gewassen voor bio-energie worden steeds meer uitwisselbaar, waarschuwde dr. Otto Hospes op maandag 15 oktober tijdens een discussiedag over het recht op voedsel. Dat maakt de regels van de internationale handel volgens hem minder transparant.
Hospes’ leerstoelgroep Recht en bestuur verzorgde de bijeenkomst samen met FIAN (Foodfirst Information and Action Network), ter gelegenheid van wereldvoedseldag. De onderzoeker denkt dat voedselproductie in ontwikkelingslanden in gevaar kan komen doordat bedrijven en overheden biomassa gebruiken voor de opwekking van energie. Van de andere kant kan de nieuwe markt voor energiegewassen ook kansen opleveren voor kleine boeren in ontwikkelingslanden.
Hoewel er nog veel onduidelijk is over de gevolgen, is de trein van de energielandbouw wel al flink in gang gezet door veel investeringen van overheden en bedrijfsleven, stelde Hospes vast. Bijvoorbeeld door gunstige handelstarieven voor duurzame biomassa, of door vrijstelling van belasting. Maar veel producten kunnen makkelijk vernoemd worden. Wat eerst biomassa heet, kan als dat een gunstiger invoertarief oplevert ook veevoer of voedsel heten. ‘Daar wordt de internationale handel niet transparanter van’, concludeerde Hospes.
Hij hoopt dat de notie van recht op voedsel kan helpen bij het opstellen van normen over wat duurzame energiegewassen zijn. In een rapport dat hoogleraar Jacqueline Cramer opstelde voordat ze minister werd, staat bijvoorbeeld dat bij duurzame productie van biomassa geen mensenrechten geschonden mogen worden en geen conflicten over land mogen optreden.