Nieuws - 31 juli 2007

Wat stemt Wageningen?

De verkiezingen voor de Tweede Kamer naderen met rasse schreden. Terwijl het kabinet Balkenende aan de laatste loodjes is begonnen en de politici hun spieren losmaken, vertellen acht Wageningers wat ze gaan stemmen. En waarom.

Dr. Sander Kersten, afdeling Humane Voeding
‘In mijn studententijd heb ik één keer progressief gestemd, maar sinds ik ouder, verstandig en wijs ben is het VVD. Dat heeft te niets te maken met het wetenschapsbeleid van die partij, maar meer met de filosofie van de VVD. Ik denk dat sommige mensen in deze samenleving een steuntje in de rug nodig hebben. Ze hebben geen betutteling nodig, maar een samenleving die ze stimuleert om initiatief te nemen en zichzelf te ontplooien. De zin van het leven is dat we dingen voor elkaar brengen, dat we uitgroeien tot meer dan wat we nu zijn.
Je hoort vaak dat de VVD geen aandacht heeft voor de zwakkeren in de samenleving. Maar wat versta je onder ‘zwakkeren’? Ik denk niet dat iemand die al vijf jaar werkloos is behoefte heeft aan het stempel ‘zwakker’. Dat motiveert heus niet. Uiteindelijk heeft iedereen de behoefte om geprikkeld te worden, ik ook. Vandaar: VVD.’

Dr. Jan Dijkstra, leerstoelgroep Diervoeding
‘Voor mij wordt het de ChristenUnie. De ChristenUnie is christelijk en sociaal, en heeft bovendien aandacht voor milieu, dierenwelzijn, genetische modificatie en de problematiek op het platteland. De ChristenUnie maakt werk van de problemen die jonge boeren ondervinden als ze een bedrijf overnemen, en denkt serieus na over hoe we de economie van arme landen kunnen stimuleren, zonder dat de natuur daar verder onder druk komt.
Ja, ik weet ook wel dat er partijen zijn die meer kans maken om in de regering te komen. Maar ik stem niet voor de regering. Ik ga straks stemmen voor de samenstelling van ons parlement. Ik wil dat daar straks iemand zit die mijn standpunt vertegenwoordigt.’

Ing. Erik Toussaint, communicatie Plant Sciences Group
‘Ik ben het nog steeds eens met de sociaal-liberale manier waarop D66 aankijkt tegen de democratie en milieuzaken. Goed, de partij heeft in het verleden domme dingen gedaan, en ik ben niet met alle bekende D66’ers even blij. Maar de ideeën waarbij ik me het meeste thuis voel zijn nog steeds die van D66.’

Dr. Greet Blom-Zandstra, Plant Research International
‘Ik tokkel tussen de PvdA en GroenLinks. Dat doe ik eigenlijk altijd. Voor de lokale politiek is GroenLinks een uitstekende partij. Maar als ik landelijk stem, houd ik er altijd rekening mee hoe groot een partij is, en hoe waarschijnlijk het is dat die partij gaat regeren. De PvdA is een grote partij, en een stem op de PvdA is een stem voor een andere koers: meer aandacht voor duurzaamheid en een grotere sociale betrokkenheid. Het probleem is dat ik Wouter Bos momenteel niet zo sterk vind. Hij is negatief. Voortdurend in de verdediging.’

Ing. Frank Menting, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
‘Ik ben niet meer zo politiek bevlogen als vroeger, en ik volg de politiek ook niet meer zo intensief, maar het wordt de SP. Of ik er puur vanuit mijn eigenbelang verstandig aan doe om SP te stemmen weet ik niet. Wij hebben per slot van rekening een eigen huis, weet je. Maar het moet maar. Als ik Jan Marijnissen zie of hoor, dan denk ik bijna altijd: die man heeft gewoon gelijk.’

Prof. Ivonne Rietjens, afdeling Toxicologie
‘Ik denk dat het CDA gaat worden. Balkenende vind ik een integere man, die de afgelopen regeerperiode via het innovatieplatform wetenschap en innovatie in ieder geval op de agenda heeft gezet. Maar misschien wordt het ook wel D66. Als je kijkt welke partij zich de afgelopen jaren het meest oprecht heeft ingezet voor onderwijs en wetenschap, dan is dat toch D66. Dat moet je ze nageven.’

Dr. Rien Komen, directeur bedrijfsvoering van de Social Sciences Group
‘CDA. Ik kom uit een familie die al van oudsher CDA stemt, maar dat is geen goed argument. Ik stem ook CDA omdat ik geloof in de normen en waarden waar het CDA voor staat, al zie ik het debat daarover niet zo zitten. Tenslotte is het CDA de partij die nog het meeste heeft gedaan voor de successen die dit kabinet heeft geboekt. Dit kabinet heeft Nederland per slot van rekening weer vitaal gemaakt, voor zover dat kan in vier jaar. De economie groeit weer, en het begrotingstekort is teruggedrongen. Oké, oké, oké. Dat was ook het werk van Zalm.’

Prof. Frans Kok, afdeling Humane voeding
‘Ik stem al sinds mijn 21ste PvdA. Dat is de partij waarbij de solidariteit en de duurzame economie nog het beste zijn gewaarborgd. De manier waarop deze regering het openbaar vervoer, de gezondheidszorg en de preventie van ziekten overlaat aan de markt, is te ver doorgeslagen. Dat soort dingen moet je garanderen, en dat kan alleen door overheidsinterventie.
Een andere reden dat ik PvdA stem is dat ik de zoon van een arbeider ben. Ik weet ook wel dat dat op zichzelf geen goede reden is om sociaal-democraat te zijn. Maar het helpt wel.’