Nieuws - 19 juni 2008

Wat is goede vis?

Vis eten met een goed geweten. Dat is de doelstelling van de website goedevis.nl van stichting De Noordzee. Die heeft een meetlat ontwikkeld met duurzaamheidscriteria. Maar is een vers scholletje uit de Noordzee slechter dan een diepgevroren importvis uit Vietnam? Daarover liepen de meningen uiteen tijdens een door Wageningen Imares georganiseerd werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Zeeland (zie ook ‘Experimenteer met duurzame visteelt’).

opinie_0_578.jpg
Christine Absil, visserijspecialist van stichting De Noordzee
‘We willen een marktprikkel creëren bij consumenten om duurzame vis te consumeren. Samen met Greenpeace en het Wereldnatuurfonds hebben we een systematiek opgezet om verschillende vissoorten uit verschillende landen te beoordelen. Bij wilde vis beoordelen we het beschikbare visbestand, of de vissoort bestand is tegen visserijdruk en de vangstmethode - is er veel bijvangst of veel schade aan het ecosysteem? Ook beoordelen we het beheer. Hebben de vissers of de overheid maatregelen getroffen om de vangst te reguleren? Bij kweekvis kijken we naar het energie- en waterverbruik, eutrofiëring, verspreiding van ziekten, voer en dierenwelzijn. Vis die aan veel duurzaamheidscriteria voldoet, komt op de groene lijst. Voldoet de vis niet aan de criteria, dan komt ie op de rode lijst.
De vangst van schol en tong in de Noordzee krijgt het predikaat rood, omdat er nog weinig van deze vissen voorkomen en de boomkorvisserij ecologische schade veroorzaakt. Door de afname van het schol- en tongbestand moeten de vissers steeds verder varen om steeds kleinere hoeveelheden te kunnen vangen. Zes liter diesel spenderen om één kilo vis te kunnen vangen is erg duur en milieuonvriendelijk bovendien.’

Cees Sinke, Vissersvereniging Zuid/West-Nederland[img]
‘Wat mij stoort is dat stichting De Noordzee vervangende goedkopere visproducten uit Azië op de groene lijst zet, zoals pangasius, zonder dat ze de visbestanden en vangstmethoden daar controleert. Daarmee suggereert de stichting dat de Vietnamese vissers rekening houden met het milieu, zonder dat ze dat controleert. Klopt dat wel? In elk geval maken bedrijven als CenterParcs daar gebruik van. Die kopen de goedkope Aziatische vis en zeggen dat ze rekening houden met het milieu.
Daarentegen staat alle schol en tong uit de Noordzee op de rode lijst. Stichting De Noordzee zegt dat ze vernieuwende en milieuvriendelijker initiatieven wil stimuleren, maar daar blijkt niets van. De vissers die duurzamer handelen, kunnen zich nu niet onderscheiden van de rest. Sterker nog: alle vissers in Nederland die duurzaam kabeljauw visten, zijn te gronde gegaan.’

Martin Scholten, directeur Wageningen Imares[img]
‘Alle tong en schol die in de Noordzee wordt gevangen, staat nu in het rood, terwijl twintig procent van de vis op een duurzamere manier wordt gevangen. Daar kun je wat mee doen in de Viswijzer van goedevis.nl. We beoordelen nog steeds vissoorten, maar ik denk dat we voortaan de ondernemers moeten beoordelen, hoe die vis vangen. Dat sluit aan bij het nieuwe Europese beleid. Dat verschuift van een sectoraal visserijbeleid met als kernvraag ‘hoeveel vang je’, naar een ecosysteembeleid. We gaan toe naar een ruimtelijke ordening op zee, met beschermde natuurgebieden. Straks is de vraag: waar is je schip en hoe vis je daar? De duurzaamheid van de visserij kun je dus straks beoordelen aan de hand van de ondernemer: waar vist ie en met welke methode?’

Tammo Bult, onderzoeker Wageningen Imares[img]
‘We eten nu niet de vis die we produceren. De Nederlandse consument koopt vooral buitenlandse vis in de winkel, zoals zalm en tilapia, terwijl een groot deel van de Nederlandse vangst wordt geëxporteerd. De jaarlijkse import aan vis bedraagt 1,6 miljard euro, de export 2,3 miljard. Door de afnemende vangsten, de gestegen kosten en de effecten op het ecosysteem levert dat de visser steeds minder op op de internationale markt. Dat is een enorme bulkmarkt met anonieme frozen products. De Nederlandse vissers kunnen beter specifieke markten bedienen onder bijvoorbeeld een ecologisch keurmerk. Maar dan is de vraag: wat is ecologisch vissen? Daar kunnen innovatieve vissers met ondersteuning van het Visserij Innovatie Platform aan werken.’

Wouter Klootwijk, auteur van de Goede Visgids en maker van tv-programma Klootwijk aan Zee[img]
‘Ik schreef een paar jaar geleden de teksten voor de Goede Visgids, maar de gegevens voor dat boek kwamen van en zijn voor rekening van stichting De Noordzee. Omdat ik het liefst haring eet, vaak ook makreel en af en toe zeebaars, hoef ik niet ernstig na te denken bij de aankoop van mijn vis. Moest ik consumenten een afweging suggereren, dan zou ik zeggen: eet haring, makreel en af en toe een zeebaars en zoveel mogelijk oesters uit de Waddenzee.’

Zie ook ‘EXPERIMENTEER MET DUURZAME VISTEELT’