Organisatie - 27 september 2007

Wat is er mis met Van Hall Larenstein?

2

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) scoort niet zo goed. In de Keuzegids Hoger Onderwijs, gebaseerd op de oordelen van studenten, krijgen de vestigingen in Velp en Leeuwarden allebei een krappe 6,7. De Wageningse vestiging van de hogeschool staat met een 6,3 zelfs op de één na laatste plaats in de lijst met 57 hbo-instellingen. Waarom doet VHL het slecht in de gids? Hoe kan het beter?

Jordi van Oort, derdejaars Bos- en natuurbeheer in Velp
‘Echt slecht vind ik het hier natuurlijk niet, anders had ik hier allang niet meer gezeten. Maar in het tweede jaar klopte het rooster soms niet. En een paar docenten waren slecht bereikbaar, die kwamen afspraken niet na. Dit jaar, nu ik Tropical Forestry doe, is dat allemaal gelukkig wel goed geregeld. Het lag vorig jaar ook sterk aan de periode, die door telkens een andere docent werd geregeld. Sommige projecten liepen als een trein en anderen liepen in de soep.
Wij waren het eerste jaar van competentiegericht onderwijs. Dat was wennen voor de leraren en voor ons. Het was niet altijd duidelijk wat onder welke competentie viel. Met formulieren kon je na iedere periode je oordeel geven over de docenten, roosters en lessen. De problemen zijn goed geëvalueerd en de school probeert dat wel te verbeteren.
Verder ben ik hier wel tevreden. De faciliteiten zijn goed en het is redelijk klein. De HAS in Den Bosch is bijvoorbeeld veel groter van opzet, daar ben je een nummer. Hier ben ik Jordi van Oort.’

Laura ten Berge, oud-studentlid van de medezeggenschapsraad voor VHL Wageningen
‘Ik kan me de slechte beoordeling wel voorstellen. De cijfers dateren uit de periode tussen 2005 en 2007. De eerstejaars hadden toen last van de kinderziektes bij de invoering van het competentiegerichte onderwijs, waarbij de onderwijsprogramma’s nog in ontwikkeling waren. En de ouderejaars hadden vooral problemen met de onduidelijkheid rond de verhuisplannen van Deventer naar Wageningen. En dat de communicatie zo slecht scoort in Wageningen, verbaast me niet. Veel wordt erg laat bekend gemaakt. Ondanks herhaald aandringen van studenten.
Deze problemen zie je ook terug bij de klachten die studenten naar de Klaagmuur van de medezeggenschapsraad mailden. En daar kwamen de slechte bereikbaarheid van docenten en de problemen met lesroosters nog bij.
De hogeschool probeert wel van alles te doen om dingen op te lossen, maar het zal nog behoorlijk wat tijd kosten. Ik verwacht wel dat het nu, in Forum, beter gaat. Klachten over te weinig werkplekken behoren tot het verleden.’

Jisca Bontekoe, eerstejaars International Business and Management Studies in Leeuwarden
‘Ik loop hier nog maar vier weken rond, maar mijn eerste indrukken zijn oké. Die lage ranking begrijp ik dan ook niet. Zeker niet ten opzichte van Windesheim in Zwolle, daar zat ik namelijk zelf vorig jaar. Verkeerde keuze gemaakt. Niet alleen qua studie, maar ook wat betreft de hogeschool zelf. Wat een onpersoonlijke massale toestand, zeg. Docenten kennen je bij nummer in plaats van bij naam. Of ik nu wel of niet kwam opdagen, ik had geen moment het idee dat mijn aanwezigheid er iets toe deed.
Dat ik op Van Hall Larenstein terecht ben gekomen is toeval. Ik doe een studie die door de drie hogescholen van Leeuwarden gezamenlijk wordt gegeven, maar ik prijs me wel gelukkig hier. Fijne school: klein, overzichtelijk, gemoedelijke sfeer. De docenten spreken prima Engels en ze weten ook dat je bestaat. Ik vergat in het begin te kijken op Blackboard, en kreeg meteen een persoonlijk mailtje van mijn docente om me te helpen herinneren. Toen ik een keer verzuimde omdat ik het lokaal niet kon vinden, kwam er weer een mail: waar was je?’

Sietze Bottema, docent Milieukunde in Leeuwarden
‘Daar hoor ik van op. Wie heeft dat onderzoek uitgevoerd en hoe komen ze aan die uitkomst? Hmm, in de Keuzegids Hoger Onderwijs hebben we wel eens hoger gescoord. Jammer, onverwacht ook. Ik kan zo een, twee, drie geen verklaring bedenken. Aan het gebouw of de faciliteiten kan het niet liggen.
We zitten wel midden in het Verandering Onderwijs Concept, waarbij de nadruk meer ligt op de beroepscompetenties dan op het aanbieden van kennis alleen. Misschien heeft het daar mee te maken. Maar eigenlijk lijkt me dat stug, de eerste groep vierdejaars moet nog afstuderen en ik neem aan dat ze de oude lichting hebben gepeild. De Keuzegidsnotering zou wel een mooie aanleiding zijn om eens te onderzoeken of de onderwijsverandering een rol speelt.’

Sander (‘doe maar geen achternaam’), vierdejaars Plattelandsvernieuwing in Leeuwarden
‘Over het gebouw en de faciliteiten zul je mij niet horen, dat is allemaal prima in orde. Mijn docenten zijn kundig en makkelijk te benaderen. De communicatie verloopt goed, elke wijziging staat direct op Blackboard, alle docenten houden zich er keurig aan. Eigenlijk ben ik heel tevreden, behalve over de inhoud van mijn opleiding, die is in de loop van de jaren steeds meer verschoven van natuurbeheer naar leefbaarheid.
Plattelandsvernieuwing is nog een vrij nieuw vakgebied en speelt in op actuele zaken, dat begrijp ik. Maar de aandacht voor natuur verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Dat is niet de richting die ik op wil en zo stond het ook niet in mijn studiegids. Ik heb hem nog dus ik kan het je zo laten zien: natuurontwikkeling eerst. De gids geeft een vertekend beeld.’

Jacques Molmans, coördinator Food Innovation Management en docent in Wageningen
‘De afgelopen twee jaar is er, met twee verhuizingen, heel veel gebeurd. We hebben onze stinkende best gedaan om ervoor te zorgen dat de studenten er geen last van zouden ondervinden, maar er is geen veranderingsproces dat zonder hobbels verloopt.
Dat de communicatie hier zo slecht zou zijn, daar ben ik echt verbaasd over. En ook dat docenten slecht bereikbaar zouden zijn voor studenten is nieuw voor mij. Dat is net als met voetbalsupporters; het beeld wordt op één procent van een groep gebaseerd.
De problemen rond de roostering waren natuurlijk wel een doorn in ieders oog. Volgens mij is daar inmiddels het hoofd aan geboden. Het is wel kwalijk dat de cijfertoesturing nog niet werkt zoals zou moeten. De problemen zijn gesignaleerd en we stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat ze worden opgelost. Bovendien worden studenten er flexibeler en mondiger van als ze zelf ergens achteraan moeten. Dat is ook een competentie.
Nu we een vast honk hebben in Forum kunnen we eindelijk onze rust weer vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in de toekomst beter uit de verf zullen komen.’

Re:acties 2

 • Kritische_noot

  Ik wil eigenlijk mijn oordeel over deze school kwijt, zodat toekomstige studenten weten wat zij kunnen verwachten op Hogeschool van Hall Larenstein in Velp.
  Ik studeer meer dan drie jaar Bos- en natuurbeheer op deze school.

  Om te beginnen vind ik zoals de meeste anderen die hier rondlopen het een gezellige school met een fijne sfeer. Het is een relatief kleine school en veel mensen kennen elkaar hier. Het gebouw is erg fijn, er is een mediatheek met veel literatuur van verschillende vakgebieden en je kunt hier prettig werken. Verwacht geen openingstijden zoals op andere universiteiten. De catering is matig, weinig keuze en hoge prijzen, s'avonds geen maaltijden.

  Inhoudelijk vind ik de studie matig. Verwacht een schoolse manier van lesgeven; wat voor- en nadelen heeft. Dit betektend hele dagen colleges. Vaak wordt er veel herhaalt. Op sommige vlakken mist de diepgang in de colleges. Het is vooral veel oppervlakkige kennis beheersen en weinig begrijpen van achterliggende processen. Ik persoonlijk vind dat er op deze school door sommige docenten teveel een bepaalde gang van zaken wordt aangedragen, waarbij zelf nadenken niet wordt gestimuleerd, daarnaast is er weinig ruimte voor discussie of bezinning. In deze opleiding ga je soms relatief diep in op onderdelen waar je in het werkveld niks mee doet; Ingewikkelde bodemkundige berekeningen en academische modellen, waar je eigenlijk weinig mee kan op het HBO. Aan andere zaken wordt weinig tot geen aandacht besteed, denk aan het integreren van landbouw en natuur, kennis over schimmels, paddenstoelen en insecten komt niet aan bod. Contact met leraren is lekker lowkey, je kan zo vragen stellen, wat wel ideaal is.

  Het curricullum is naar mijn mening op sommige punten wat verouderd. Vaak komt dit door docenten die er al jaren werken en richting hun pensioen gaan. Een aantal relatief jonge docenten ben ik wel over te spreken, die brengen een frisse wind mee.

  Tijdens deze opleiding krijg je GIS les. Dit is een geografische computerprogamma, waarbij je data uitwerkt in kaarten. Hier zit een zootje leraren op die heel aardig zijn, maar niet voor de klas horen te staan. Ik vraag me af of ze soms zelf weten waar ze mee bezig zijn. Oefentoetsen, zo verouderd, dat antwoorden niet meer kloppen en de docenten er niks aan doen om het even aan te passen, met als excuus dat hun voorganger de toets ooit heeft gemaakt. Dit is nog maar 1 van de vele dingen.

  Examens de eerste twee jaar bestaan voornamelijk uit meerkeuze vragen, wat ervoor zorgt dat je zelf weinig meer nadenkt en op een luie manier studeert. Er wordt getracht dat je specifieke informatie onthoudt die in de colleges wordt verteld. Inmiddels zijn er geen dictaten meer, dus alles moet je leren vanaf powerpoints en aantekeningen die je maakt tijdens de lessen. Niet ideaal!

  De school is ongeorganiseerd. Er is veel feedback van studenten, zo zijn er bepaalde klankboordgroepen, maar er wordt bijna niks mee gedaan door de organisatie. Leraren hebben het te druk. Rapporten worden door veel leraren nagekeken, mondjesmaat, want vaak is er alleen ruimte voor korte kritieken. Wij leren hoe we elkaar feedback moeten geven, maar vele docenten kunnen totaal geen feedback geven. Er is dus gebrek aan een echt leermoment voor studenten. Het komt erop neer dat er te weinig geld beschikbaar is voor kwalitatief goed onderwijs. Zoals hierboven werd aangegeven zijn deadlines, voor sommige docenten deadlines, en voor anderen een manier om druk uit te oefenen. De inconsequente houding van docenten is laks. Daarnaast worden soms bepaalde rapporten door verschillende docenten beoordeeld, zonder goede parameters, wat als uitkomst heeft dat sommige studenten vele male hoger scoren dan anderen.

  Allemaal irritatiepunten.

  Om af te sluiten met een positief punt, de school ligt op een mooi landgoed, waar je een rustig wandelingetje kan maken en waar je in de praktijk planten en bomen kan bestuderen.

  Kom zelf eens kijken op een doordeweekse dag hoe de school is.

  Gr, van de kritische noot


  Reageer
 • anonieme student, milieukunde van hall leeuwarden

  Ik begrijp de uitkomst volledig.

  Dit is mijn eerste jaar op deze school. Er is vrijwel niks op orde, de meeste leraren zijn onduidelijk en vaak vakmensen die geen kennis hebben van lesgeven. Ook onderlinge communicatie tussen student en docent is slecht. Deadlines worden uit de lucht gevist en er is geen duidelijk overzicht van alle deadlines. Ook krijg ik les uit dictaten en niet uit boeken. Dit zijn uitgeprinte stukken tekst van boeken of zelf geschreven geïnterpreteerde informatie van boeken of internet door de docent zelf. Deze staan o.a. vol spellingsfouten en zijn verouderd.

  Ik ben zeer teleurgesteld in deze school en opleiding. Ik na grote ergenis ook na dit eerste jaar stoppen met de opleiding.

  Graag wil ik anoniem blijven, omdat ik deze laatste periode nog met deze leraren moet overweg kunnen.

  Milieukunde is zeker GEEN aanrader

  Groetjes

  Reageer

Re:ageer