Nieuws - 27 september 2007

Wat is er mis met Van Hall Larenstein?

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) scoort niet zo goed. In de Keuzegids Hoger Onderwijs, gebaseerd op de oordelen van studenten, krijgen de vestigingen in Velp en Leeuwarden allebei een krappe 6,7. De Wageningse vestiging van de hogeschool staat met een 6,3 zelfs op de één na laatste plaats in de lijst met 57 hbo-instellingen. Waarom doet VHL het slecht in de gids? Hoe kan het beter?

Jordi van Oort, derdejaars Bos- en natuurbeheer in Velp
‘Echt slecht vind ik het hier natuurlijk niet, anders had ik hier allang niet meer gezeten. Maar in het tweede jaar klopte het rooster soms niet. En een paar docenten waren slecht bereikbaar, die kwamen afspraken niet na. Dit jaar, nu ik Tropical Forestry doe, is dat allemaal gelukkig wel goed geregeld. Het lag vorig jaar ook sterk aan de periode, die door telkens een andere docent werd geregeld. Sommige projecten liepen als een trein en anderen liepen in de soep.
Wij waren het eerste jaar van competentiegericht onderwijs. Dat was wennen voor de leraren en voor ons. Het was niet altijd duidelijk wat onder welke competentie viel. Met formulieren kon je na iedere periode je oordeel geven over de docenten, roosters en lessen. De problemen zijn goed geëvalueerd en de school probeert dat wel te verbeteren.
Verder ben ik hier wel tevreden. De faciliteiten zijn goed en het is redelijk klein. De HAS in Den Bosch is bijvoorbeeld veel groter van opzet, daar ben je een nummer. Hier ben ik Jordi van Oort.’

Laura ten Berge, oud-studentlid van de medezeggenschapsraad voor VHL Wageningen
‘Ik kan me de slechte beoordeling wel voorstellen. De cijfers dateren uit de periode tussen 2005 en 2007. De eerstejaars hadden toen last van de kinderziektes bij de invoering van het competentiegerichte onderwijs, waarbij de onderwijsprogramma’s nog in ontwikkeling waren. En de ouderejaars hadden vooral problemen met de onduidelijkheid rond de verhuisplannen van Deventer naar Wageningen. En dat de communicatie zo slecht scoort in Wageningen, verbaast me niet. Veel wordt erg laat bekend gemaakt. Ondanks herhaald aandringen van studenten.
Deze problemen zie je ook terug bij de klachten die studenten naar de Klaagmuur van de medezeggenschapsraad mailden. En daar kwamen de slechte bereikbaarheid van docenten en de problemen met lesroosters nog bij.
De hogeschool probeert wel van alles te doen om dingen op te lossen, maar het zal nog behoorlijk wat tijd kosten. Ik verwacht wel dat het nu, in Forum, beter gaat. Klachten over te weinig werkplekken behoren tot het verleden.’

Jisca Bontekoe, eerstejaars International Business and Management Studies in Leeuwarden
‘Ik loop hier nog maar vier weken rond, maar mijn eerste indrukken zijn oké. Die lage ranking begrijp ik dan ook niet. Zeker niet ten opzichte van Windesheim in Zwolle, daar zat ik namelijk zelf vorig jaar. Verkeerde keuze gemaakt. Niet alleen qua studie, maar ook wat betreft de hogeschool zelf. Wat een onpersoonlijke massale toestand, zeg. Docenten kennen je bij nummer in plaats van bij naam. Of ik nu wel of niet kwam opdagen, ik had geen moment het idee dat mijn aanwezigheid er iets toe deed.
Dat ik op Van Hall Larenstein terecht ben gekomen is toeval. Ik doe een studie die door de drie hogescholen van Leeuwarden gezamenlijk wordt gegeven, maar ik prijs me wel gelukkig hier. Fijne school: klein, overzichtelijk, gemoedelijke sfeer. De docenten spreken prima Engels en ze weten ook dat je bestaat. Ik vergat in het begin te kijken op Blackboard, en kreeg meteen een persoonlijk mailtje van mijn docente om me te helpen herinneren. Toen ik een keer verzuimde omdat ik het lokaal niet kon vinden, kwam er weer een mail: waar was je?’

Sietze Bottema, docent Milieukunde in Leeuwarden
‘Daar hoor ik van op. Wie heeft dat onderzoek uitgevoerd en hoe komen ze aan die uitkomst? Hmm, in de Keuzegids Hoger Onderwijs hebben we wel eens hoger gescoord. Jammer, onverwacht ook. Ik kan zo een, twee, drie geen verklaring bedenken. Aan het gebouw of de faciliteiten kan het niet liggen.
We zitten wel midden in het Verandering Onderwijs Concept, waarbij de nadruk meer ligt op de beroepscompetenties dan op het aanbieden van kennis alleen. Misschien heeft het daar mee te maken. Maar eigenlijk lijkt me dat stug, de eerste groep vierdejaars moet nog afstuderen en ik neem aan dat ze de oude lichting hebben gepeild. De Keuzegidsnotering zou wel een mooie aanleiding zijn om eens te onderzoeken of de onderwijsverandering een rol speelt.’

Sander (‘doe maar geen achternaam’), vierdejaars Plattelandsvernieuwing in Leeuwarden
‘Over het gebouw en de faciliteiten zul je mij niet horen, dat is allemaal prima in orde. Mijn docenten zijn kundig en makkelijk te benaderen. De communicatie verloopt goed, elke wijziging staat direct op Blackboard, alle docenten houden zich er keurig aan. Eigenlijk ben ik heel tevreden, behalve over de inhoud van mijn opleiding, die is in de loop van de jaren steeds meer verschoven van natuurbeheer naar leefbaarheid.
Plattelandsvernieuwing is nog een vrij nieuw vakgebied en speelt in op actuele zaken, dat begrijp ik. Maar de aandacht voor natuur verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Dat is niet de richting die ik op wil en zo stond het ook niet in mijn studiegids. Ik heb hem nog dus ik kan het je zo laten zien: natuurontwikkeling eerst. De gids geeft een vertekend beeld.’

Jacques Molmans, coördinator Food Innovation Management en docent in Wageningen
‘De afgelopen twee jaar is er, met twee verhuizingen, heel veel gebeurd. We hebben onze stinkende best gedaan om ervoor te zorgen dat de studenten er geen last van zouden ondervinden, maar er is geen veranderingsproces dat zonder hobbels verloopt.
Dat de communicatie hier zo slecht zou zijn, daar ben ik echt verbaasd over. En ook dat docenten slecht bereikbaar zouden zijn voor studenten is nieuw voor mij. Dat is net als met voetbalsupporters; het beeld wordt op één procent van een groep gebaseerd.
De problemen rond de roostering waren natuurlijk wel een doorn in ieders oog. Volgens mij is daar inmiddels het hoofd aan geboden. Het is wel kwalijk dat de cijfertoesturing nog niet werkt zoals zou moeten. De problemen zijn gesignaleerd en we stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat ze worden opgelost. Bovendien worden studenten er flexibeler en mondiger van als ze zelf ergens achteraan moeten. Dat is ook een competentie.
Nu we een vast honk hebben in Forum kunnen we eindelijk onze rust weer vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in de toekomst beter uit de verf zullen komen.’