Nieuws - 22 oktober 2009

Wat betekende kraken voor Wageningen?

Vorige week donderdag stemde de Tweede Kamer in met het kraakverbod. Volgens velen betekent dat het einde van een tijdperk. Maar wat gaat er dan verloren?

1-Ontruiming-kleuren.jpg
André Vermeer
Kamerbalie
'Kraken heeft in Wageningen natuurlijk geleid tot meer huisvesting voor studenten en starters. Het huidige kraakverbod zal leiden tot meer anti-kraak en meer leegstand. Het probleem met anti-kraak is dat er maximaal drie mensen in een pand mogen wonen terwijl dat er veel meer kunnen zijn. Een anti-kraker heeft bovendien amper huurrechten, en betaalt veel geld om met een wurgcontract een onbepaalde periode in een pand te zitten.
Er ligt straks minder druk op eigenaren om hun panden een bestemming te geven. Hetzelfde zal wellicht gelden voor de panden van Wageningen UR. Het is jammer om te zien dat mensen erg afgaan op het stereotiepe beeld van een kraker dat in de media wordt geschetst; iemand die geen huur betaalt en de hele dag niets doet. Dat is in werkelijkheid helemaal niet zo. Ik ben bang dat het kraakverbod zal leiden tot een verharding van het klimaat.'
Annemiek Arkestijn
locatiehoofd bij de Koepel Kinderopvang
'De kinderopvang in Wageningen is ontstaan vanuit de kraakbeweging. Ik zocht in de jaren tachtig zelf opvang voor mijn oudste dochter. Er was toen nog totaal geen kinderopvang  in Wageningen. In de Tien Zilverlingen, een kraakpand, had een aantal ouders zelf het initiatief genomen om met kinderopvang te beginnen. Dat kraakpand was niet zo'n geschikte plek daarvoor. Gelukkig heeft de gemeente toen ingezien dat ze een pand ter beschikking moesten stellen zodat de opvang wat professioneler aangepakt kon worden. Het zou heel jammer zijn als dit soort initiatieven, die tot zulke grote prestaties hebben geleid, in de kiem worden gesmoord. Het is ook nu nog heel moeilijk om een nieuw bedrijf op te starten, en als starter krijg je niet zo makkelijk een lening. Juist in een kraakpand kan dat dan wel, en dat levert werkgelegenheid op.'
Cox Merkelijn
In de jaren tachtig als raadslid en wethouder betrokken bij de Wageningse kraakbeweging, tegenwoordig advocaat
'De kraakbeweging in Wageningen heeft tot een aantal  goede initiatieven geleid - in de jaren tachtig onder meer  het ontstaan van De Wilde Wereld, dat nog steeds een theater en woningen herbergt. Ook is in de jaren zeventig een aantal monumentale panden aan de Heerenstraat gekraakt en grondig opgeknapt.  Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Wageningen ze geheel heeft laten restaureren. Deze huizen waren onbewoonbaar gemaakt en stonden te verpauperen. De kraakbeweging heeft er toentertijd toe bijgedragen dat er iets moois van is gemaakt. Op de hoek van de Markt en de Hoogstraat werd eind jaren zeventig de Tien Zilverlingen gekraakt . Dit was een krakersbolwerk, een plek waar veel krakers samen kwamen en activiteiten ontplooiden, en dat kwam ten goede aan het groepsbesef. De eigenaar vond echter dat ze eruit moesten. Die heeft een kortgeding aangespannen en gewonnen, maar de burgemeester weigerde destijds de krakers uit te zetten waarna de eigenaar een kort geding tegen de burgemeester aanspande. Ook dit kort geding won hij, waarna  het pand alsnog werd ontruimd. Waar het kraakverbod precies toe zal leiden, kan ik niet zeggen maar verschillende gemeenten hebben al te kennen gegevens dat ze het  niet uitvoerbaar vinden.'
Niels van den Berge
voormalig kraker
'Kraken heeft in Wageningen een belangrijke rol gespeeld in de opvang van vluchtelingen. In 2006 hebben we met een actiegroep de Draaikolk een leegstaand appartementencomplex aan de Kolkakkerweg gekraakt. Hier vingen we uitgeprocdeerde vluchtelingen op.  Mede daardoor is er druk op de gemeente en De Woningstichting ontstaan om het maatschappelijk initiatief Ons pardon te ondersteunen. Wij hielpen vluchtelingen niet alleen aan een dak boven hun hoofd, maar hielpen ze ook bij hun juridische procedures. De kraakbeweging in Wageningen is altijd goed in staat geweest om leegstand te bestrijden. Kraakpanden hebben ook een belangrijke functie als culturele broedplaatsen; ze bieden oefenruimte aan bandjes en toneelgroepen en ateliers aan kunstenaars.  Daarnaast hebben kraakpanden een sociale functie. Vaak zijn het belangrijke ontmoetingsplekken voor mensen. Zo hadden wij in de Draaikolk één keer per weer een pannenkoekenhuis samen met de vluchtelingen en buurtbewoners. Het kraakverbod neemt de druk op huiseigenaren weg, waardoor leegstand dreigt toe te nemen. '
Judith, Arend en René
van restaurant Vreemde Streken, voormalig Wageningse krakers
'Kraken betekent betaalbare huisvesting, en in sommige gevallen überhaupt een dak boven je hoofd. Vroeger bestond de kraakbeweging vooral uit mensen die politiek links geörienteerd waren. Er kwam ook een bepaalde levensstijl bij kijken. We voerden actie tegen de apartheid in Zuid-Afrika en de bio-industrie, ook probeerden we bewust te consumeren door vegetarisch, biologisch en fairtrade te eten. Maar het was vooral erg gezellig. We stonden ook erg dicht bij de politiek en waren betrokken bij de stad en de maatschappij. Wellicht dat de krakerscommunity destijds bescheiden heeft bijgedragen aan het toch nog wat linkse Wageningen van tegenwoordig. Er zijn veel mooie initiatieven uit de krakersbeweging gekomen. Met het kraakverbod wordt kraken tot het probleem benoemd terwijl het probleem juist de woningschaarste is onder jongeren en starters.'
Wout Eijkelkamp
student Internationale ontwikkeling en kraker van huize Truchslag aan de Churchillweg
'Kraken is een middel om leegstand te bestrijden, ook in Wageningen. Sinds de sloop van Rijnsteeg, de oude studentenflat is er te weinig gebouwd voor studenten. En voor een Idealis-kamer betaal je al bijna driehonderd euro. Als iemand vijf panden leeg heeft staan, heeft hij of zij ook de sociale verplichting om daar iets nuttigs mee te doen. Het is als huisloze erg vervelend als je door Wageningen fietst en zoveel lege, verpauperde pandjes ziet. Een groot misverstand is dat krakers uitbuiters zouden zijn. Na een kraak proberen wij contact te zoeken met de eigenaar en we betalen gewoon gas en elektra en ook onderhouden we het gebouw.  Mocht de eigenaar serieuze plannen met het gebouw hebben dan gaan de krakers eruit. Dit wetsvoorstel berust op angstpolitiek. Zolang er nood is zullen mensen blijven kraken. Wil je het oplossen, dan moet je als overheid met betaalbare woningen komen. Ik ben bang dat kraken nu meer de illegaliteit in duikt. Daardoor verhardt het klimaat. / Amrish Baidjoe en Joris Tielens