Nieuws - 6 maart 2008

Warme woorden bij afscheid Schaper

Dat Van Hall Larenstein nog bestaat mag op het conto van collegevoorzitter Erica Schaper worden bijgeschreven. Dat zei voorzitter Ad Bos van de medezeggenschapsraad van de hogescholen (GMR) bij Schapers afscheid op 21 februari.

1921_nieuws.jpg
Bos liet geen misverstand bestaan over zijn waardering voor de scheidende directeur. Ook andere sprekers, onder wie rector Martin Kropff, prezen haar bestuurlijke kwaliteiten. Schaper en mede-directielid Martin Jansen hebben VHL de afgelopen vier jaar weer een gezonde financiƫle basis gegeven en ondanks bezuinigingen een indrukwekkend aantal reorganisaties doorgevoerd, constateerden zowel Kropff als Bos.
Kropff wees daarbij op de moeilijke rol van Schaper als kop-van-jut tussen de culturen van de hogescholen en de universiteit. De GMR-voorzitter verbaasde zich vooral over de bereikte resultaten. Mag er van Wageningen voor het tempo waarin de fusie zich voltrekt wel een tandje bij, in Leeuwarden en Velp is de samensmelting nog geen uitgemaakte zaak.
Collegevoorzitter Schaper stapte drie maanden eerder op dan gepland, naar aanleiding van een brief van de raad van bestuur van Wageningen UR aan de GMR van Van Hall Larenstein. Ze vond dat het bestuur daarin de gang van zaken bij VHL te negatief beoordeelde en trok daaruit haar conclusies. Op 20 december diende ze per direct haar ontslag in. Rien Komen, directeur bedrijfsvoering bij de Social Sciences Group, neemt haar functie tijdelijk waar. Schaper heeft inmiddels een eigen adviesbureau.