Nieuws - 1 januari 1970

Wanne Kromdijk, voorzitter van Argo:

Wanne Kromdijk, voorzitter van Argo:

Wanne Kromdijk, voorzitter van Argo:

,,Ik was laatst bij een vergadering van de Studentenraad. In de begroting
stond een fikse bezuiniging op de subsidies voor studentenorganisaties. Als
voorzitter van de Wageninse Studenten Roei Verening Argo, een van de
grootste verenigingen in Wageningen, vond ik het daarom een belangrijke
vergadering om als toehoorder bij aanwezig te zijn.
Onze rector, de heer Speelman, vond dat kennelijk niet. Hij kwam allereerst
veel te laat binnen, waardoor de vergadering pas een kwartier na de
geplande tijd geopend kon worden. Vervolgens kreeg Speelman na een kwartier
al weer een telefoontje met de mededeling dat hij weg moest. Hij had een
vertrouwelijke afspraak. In het kwartier dat hij wel aanwezig was, ratelde
hij een verhaal af, waaruit duidelijk bleek dat hij de stukken, waaronder
een nota van de studentenraad, niet gelezen had. Daardoor was zijn
aanwezigheid weinig zinvol. Toen hij wegging scheepte hij ons - of
eigenlijk de Studentenraad, ik zat er als toehoorder - op met Paul Deneer
(directeur Onderwijs en studentaangelegenheden) en nog iemand, wiens naam
ik me niet herinner.
Ik vind het vreemd dat de rector zo met de Studentenraad omgaat. Dit
getuigt niet van interesse in de student in het algemeen en in de
Studentenraad in het bijzonder. Ik had toch op z'n minst verwacht dat
Speelman bij de hele vergadering aanwezig zou zijn.'' |
G.v.H.