Nieuws - 1 januari 1970

Wajangpoppen moeten milieubewustzijn Indonesiërs verbeteren

De traditionele Indonesische wajangpoppen krijgen een bijzondere taak als het aan promovenda Dwi Abad Tiwi ligt. Ze kunnen kustbewoners informeren over actuele milieuproblemen, zoals watervervuiling door de industrie.

De participatie van Indonesische kustbewoners bij het milieubeheer is volgens Tiwi vaak gering. Als onderzoekster ruimtelijke planning voor kustregio's en kleine eilanden is ze dit probleem herhaaldelijk tegengekomen. Het geringe milieubewustzijn van de bevolking en hun onwetendheid over milieuproblemen wreekt zich op het kustbeheer. Misstanden blijven bestaan, milieuproblemen worden niet snel genoeg aangepakt. Zo wordt industrieel afvalwater ongezuiverd geloosd in zee, worden pieren in zee gebouwd en natuurlijke kustlandschappen verstoord zonder dat de lokale bevolking een stem krijgt in de planning.
Een gemakkelijke manier om de mensen te bereiken is via de gebruikelijke kanalen van informatieverstrekking en via de typisch Indonesische vormen van amusement. Tiwi denkt aan de poppenshows, maar ook aan soapseries en comedies op tv, en aan bestaande informatieve programma's. Gewapend met een betere kennis van zaken kan de lokale bevolking wellicht meer gewicht in de schaal leggen in het kustbeheer.
Naast haar aandacht voor de publieke participatie bij kustbeheer heeft Tiwi uitgebreid onderzocht wat de knelpunten zijn in het overheidsbeleid. Ook de lokale overheden missen vaak essentiƫle informatie om een doeltreffend en efficiƫnt kustbeheer op poten te zetten. Om hen hierbij te helpen heeft een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van Tiwi concrete handvatten voor kustbeheerders en beleidsmedewerkers ontwikkeld. Voor een pilot-gebied, de Banten Baai aan de noordwestkust van het eiland Java, is een gebruikersvriendelijk informatiesysteem ontwikkeld dat actuele informatie geeft over het kustsysteem. Het biedt milieu-informatie over aspecten als zeegrasvelden, visserij, koraalriffen en vogelpopulaties, die kunnen dienen als parameters voor milieuproblemen en -monitoring. Door deze gegevens op gestructureerde wijze beschikbaar te maken, draagt het computersysteem bij aan een beter kustbeheer in de Banten Baai. | H.B.

Tiwi promoveerde op 19 januari bij prof. Wim van Vierssen, hoogleraar Aquatische ecologie, en prof. Frank Rijsberman, hoogleraar Integraal waterbeheer bij het Internationaal Water Management Instituut (IWMI) in Sri Lanka.