Nieuws - 21 maart 2002

Wageningse wetenschappers zijn de beste van Nederland

Wageningse wetenschappers zijn de beste van Nederland

Wageningse en Rotterdamse wetenschappers zijn de invloedrijkste van Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers die het weekblad Elsevier vorige week publiceerde. Onderzoekers van de universiteiten van Delft en Tilburg scoren het minst.

Elsevier telde per universiteit hoe vaak zij voorkomt in een lijst met de tien procent meest geciteerde wetenschappelijke artikelen ter wereld. Wageningse wetenschappers schreven volgens het weekblad 893 van zulke toppublicaties en doet het daarmee erg goed. De technische universiteiten scoren bijvoorbeeld een stuk minder. Delftse onderzoekers schreven 525 toppublicaties, Twentenaren en Eindhovenaren zo'n 360. De oude universiteiten van Leiden en Utrecht scoren het best met respectievelijk 1338 en 1256 toppublicaties.

Omdat de grote universiteiten veel meer onderzoekers in dienst hebben dan de kleine, is het eerlijker om te kijken hoeveel toppublicaties er per onderzoeker zijn geschreven. Wie die berekening uitvoert, komt tot de ontdekking dat Wageningse onderzoekers samen met de Rotterdammers de hoogste score halen (1,05). Wageningen en Rotterdam hebben in de hitlijst per onderzoeker een ruime voorsprong op de nummers drie en vier, Leiden en de Vrije Universiteit.

Opvallend slecht presteren de onderzoekers uit Delft (0,36) en Tilburg (0,07). De Tilburgse score kan voor een deel verklaard worden door de verschillen in publicatiecultuur tussen verschillende wetenschapsgebieden. Onder b?ta-wetenschappers en vooral onder medici tellen publicaties pas mee als ze in internationale gerefereerde tijdschriften staan. Bij gammawetenschappers is die norm veel minder hard. De economen van Tilburg, die door vakgenoten steevast goed worden beoordeeld, laten de gerefereerde tijdschriften blijkbaar links liggen. Dat weerhoudt Elsevier er overigens niet van een hard oordeel over de Tilburgers te vellen. De universiteit mag volgens Elsevier blij zijn dat ze nog universiteit mag heten in plaats van hogeschool.

Elsevier had in zijn artikel van vorige week veel goed nieuws voor Wageningen Universiteit. Op het gebied van de levenswetenschappen is de Wageningse positie haast onaantastbaar. Op de vier gebieden die Elsevier binnen de levenswetenschappen onderscheidt, neemt Wageningen drie eerste plaatsen in: bij biologie, landbouw- en voedingswetenschappen en milieuwetenschappen. Op het gebied van de fundamentele levenswetenschappen bezet Wageningen een derde plaats.

Het onderzoeksinstituut CWTS dat de hitlijst voor Elsevier samenstelt presenteert vanaf 21 maart een volledig overzicht van de prestaties van de universiteiten op haar website: www.cwts.leidenuniv.nl. | K.V.

Aantal toppublicaties per onderzoeker *

Wageningen 1,05

Rotterdam 1,05

Leiden 0,83

VU 0,80

Amsterdam 0,70

Groningen 0,68

Nijmegen 0,66

Utrecht 0,64

Maastricht 0,64

Twente 0,54

Eindhoven 0,51

Delft 0,36

Tilburg 0,07

* Aantal publicaties per onderzoeker in de top tien procent meest geciteerde artikelen die geschreven zijn tussen 1991 en 1996. Voor het aantal onderzoekers per universiteit is het gemiddelde in de periode 1992-1996 genomen. Over het aantal onderzoekers in 1991 is geen cijfermateriaal beschikbaar. Bronnen: VSNU en Elsevier.