Nieuws - 13 september 2007

Wageningse verenigingen trekken meer eerstejaars

De Wageningse studentenverenigingen hebben meer nieuwe leden getrokken dan vorig jaar. Dat komt doordat er dertig procent meer eerstejaars aan Wageningen Universiteit zijn dan in 2006. De verenigingen in Velp en Leeuwarden hebben ongeveer net zoveel nieuwe leden als afgelopen jaar. Osiris uit Leeuwarden heeft met 137 nieuwe leden de grootste aanwas.

De Wageningse verenigingen hebben allemaal meer nieuwe leden getrokken dan voorgaande jaren. Het deel dat lid is geworden van een vereniging blijft daar echter wel wat bij achter. Toch heeft KSV St. Franciscus Xaverius de stijgende lijn voortgezet en in de stad de meeste nieuwe leden getrokken. Na twee intro’s staat de teller op 93 aspirant-leden, en er is nog een derde intro gepland. Praeses Gisela Slaats: ‘De laatste vier jaar zijn we steeds gegroeid. In 2004 hadden we zestig nieuwe leden, het jaar erna zeventig en vorig jaar tachtig.’ Naast de stijging van het aantal studenten denkt ze dat het succes komt doordat verenigingen weer ‘in’ beginnen te raken.
Bij Ceres hebben ze dat ook gemerkt. Assessor Nick Poeth heeft de indruk dat er ‘populairdere’ mensen naar Wageningen komen. ‘De universiteit maakt meer reclame en dat trekt een ander slag mensen. Die vinden het leuk om bij een vereniging actief te worden.’ Ceres heeft vorige week 86 nieuwe leden geïnaugureerd. Twee jaar geleden waren dat er iets meer dan zestig en vorig jaar 73.
SRR-W is na enkele stabiele jaren ook gegroeid. Na twee verenigingsintroductietijden (VIT’s) zijn er 55 aspiranten, duidelijke meer dan vorig jaar, zegt voorzitter Merel Doijer. ‘In 2006 hadden we 43 nieuwe leden. We zijn echt heel blij met de stijging, die vooral te danken is aan de hoeveelheid studenten die naar Wageningen zijn gekomen.’ Er komt nog een herfst-VIT. ‘Die is vooral bedoeld voor mensen die er iets later achterkomen dat ze toch nog wat missen in hun leven’, aldus Doijer.
Ook jongerenvereniging Unitas doet het met veertig nieuwe leden goed. ‘En er zijn nog twintig inschrijvingen voor de tweede VIT’, vertelt vrijwilligerscoördinator Rolien Willmes. ‘Dat zijn er in elk geval meer dan vorig jaar.’ Ze vertelt dat Unitas veel meer aandacht heeft gehad in de AID. ‘De eerste avond waren er meer dan duizend bezoekers. Maar we hebben eigenlijk hetzelfde gedaan als voorgaande jaren, gewoon een paar heel goede feesten neergezet.’
Nji Sri, die met de VHL-vestiging uit Deventer meereisde naar Wageningen, heeft er bijna 35 leden bij. President Arne Timmerman: ‘Relatief gezien is dat beter dan vorig jaar. Er waren dit jaar namelijk iets minder eerstejaars bij VHL in Wageningen. In de toekomst willen we ons ook op universiteitsstudenten gaan richten.’
De grootste trekpleister is Osiris in Leeuwarden, met 137 nieuwe leden. ‘We zitten altijd rond de 140’, zegt eerste penningmeester Guido Slegers. Het succes komt volgens hem vooral doordat Osiris de introductie bij VHL in Leeuwarden grotendeels organiseert. ‘Daarmee kunnen we natuurlijk een hoop invloed uitoefenen. De mentoren komen ook allemaal van de vereniging.’
In Velp zijn de twee concurrerende studentenverenigingen Arboricultura en Quercus, waar VHL dit jaar vijf procent meer eerstejaars kreeg, ook tevreden. Sooscommissaris Harmen van der Meulen meldt dat Arboricultura tot nu toe veertig tot vijftig nieuwe leden heeft, ongeveer vergelijkbaar met vorig jaar. ‘Maar het worden er vast meer, want we zitten nog vroeg in het schooljaar.’ Quercus heeft volgens een grove schatting door plaatsvervangend voorzitter Dennis van Hoorn tussen de veertig en zestig nieuwe leden. Vorig jaar lag dat aantal rond de vijftig.
De scheiding tussen studierichtingen die was te zien bij Arboricultura en Quercus is verder vervaagt. Traditioneel gingen studenten Tuin- en landschapsinrichting naar Arboricultura en studenten Bos- en natuurbeheer en Land- en watermanagement naar Quercus. Dat de studieachtergrond van hun leden steeds meer gemengd raakt, ervaren beide verenigingen als positief. ‘Dat maakt het alleen maar spannender’, zegt Harmen. ‘Bovendien zijn de contacten met Quercus nu heel goed.’ Dennis beaamt dat. Maar van een fusie ziet hij het niet komen. ‘Daarvoor zijn we allebei teveel gehecht aan de eigen geschiedenis.’