Nieuws - 8 november 2018

Wageningse transvetstudie na dertig jaar weer in beeld

tekst:
Roelof Kleis

De Europese Unie gaat de aanwezigheid van transvetten in voeding aan banden leggen. Drie decennia nadat Wageningers de risico’s van transvet ontdekten.

© Geert-Jan Bruins

Transvet (vetten met transvetzuren) verhogen het risico op hart- en vaatziekten. Die Wageningse ontdekking van voedingsprof Martijn Katan en diens toenmalige promovendus Ronald Mensink gooide begin jaren negentig van de vorige eeuw een steen in de voedingsvijver. Het hartinfarct was doodsoorzaak nummer een en transvetten waren volop aanwezig in de voeding.

Resource blikt in het jongste nummer uitvoerig terug op dit Wageningse staaltje Science for Impact. De hoofdrolspelers van toen blikken terug op het onderzoek en de grote veranderingen die dat in gang zette in de voedingsindustrie. Katan is inmiddels met emeritaat. Mensink is persoonlijk hoogleraar Moleculaire Voeding aan Maastricht University en doet nog steeds onderzoek naar vetmetabolisme. 

In Nederland nam de industrie zelf het voortouw bij het verwijderen van industrieel geproduceerde transvetzuren uit de voeding. Elders in de wereld, met name in de VS, was het verzet vanuit de industrie langdurig en heftig. Regelgeving duurde daardoor lang. Zowel de VS als de EU zijn op dit moment bezig het transvet in de voeding aan banden te leggen.

Zie voor het hele verhaal: