Nieuws - 1 januari 1970

Wageningse toppers in digitale etalage

Van twaalf vooraanstaande Wageningse onderzoekers is binnenkort de complete wetenschappelijke productie na te lezen op internet. Zij zijn geselecteerd als rolmodellen voor elektronisch publiceren in het project Keur der Wetenschap.

Zowel het KNAW, de NWO als de Nederlandse universiteiten leveren ieder minstens tien wetenschappers voor deze etalage van de Nederlandse wetenschap. Met twee extra KNAW-ers komt Wageningen aan totaal twaalf onderzoekers. ‘Oorspronkelijk was het idee om alle publicaties ook volledig en vrij toegankelijk op internet te zetten, maar dat bleek toch lastig in verband met auteursrechten', zegt drs Hubert Krekels van de Bibliotheek van Wageningen UR. 'Van een aantal oudere publicaties was het al moeilijk om überhaupt een exemplaar te achterhalen. We streven nu naar een volledige publicatielijst en willen minstens vijftig procent van de artikelen direct full text aanbieden.’ Krekels is de Wageningse projectleider van het DARE-programma, dat staat voor Digital Academic Repositories, waarvan de Keur van Wetenschap het uithangbord vormt.
De Keur der Wetenschap bestaat in totaal uit tweehonderd wetenschappers, en wordt op dinsdag 10 mei gelanceerd tijdens een conferentie in Amsterdam. De vakspecialisten van de Bibliotheek hebben in samenspraak met de directies van de kenniseenheden voor iedere kenniseenheid twee auteurs gekozen. Het gaat om onderzoekers die nog actief publiceren en vanwege hun reputatie een voorbeeldfunctie in een bepaald vakgebied vervullen.
Tot de Wageningse kandidaten behoren: prof. Huub Savelkoul (celbiologie en immunologie), prof. Johan van Arendonk (fokkerij en genetica), prof. Martijn Katan (humane voeding), prof. Martien Cohen Stuart (fysische chemie en colloïdkunde), prof. Oene Oenema (management van nutriëntstromen en bodemvruchtbaarheid), prof. Frank Berendse (natuurbeheer en plantenecologie), prof. Marcel Dicke (entomologie), prof. Ton Bisseling (moleculaire biologie), prof. Tuur Mol (milieubeleid) en prof. Alfons Oude Lansink (bedrijfseconomie). Vanuit de KNAW zijn daar nog de Wageningse deeltijdhoogleraren prof. Louise Vet (evolutionaire ecologie, directeur NIOO-KNAW) en prof. Pedro Crous (evolutionaire fythopathologie, directeur CBS-KNAW) aan toegevoegd.
Voor de publicatiegegevens van het oorspronkelijke Wageningse tiental kon Krekels teruggrijpen op Wageningen Yield (WaY), de lokale elektronische bewaarplaats van publicaties. Deze wordt ook gevuld om de publicatie van het wetenschappelijk jaarverslag mogelijk te maken. ‘In vergelijking met de meeste andere instellingen hadden we wat dat betreft een voorsprong’, zegt Krekels.
Er is nog een extra check uitgevoerd met de publicatielijsten die de wetenschappers zelf bijhouden. ‘Dat leverde nog wel eens verrassingen op', vertelt Krekels. 'Een aantal onderzoekers kon zo een chronologische lijst publicaties overhandigen, maar niet iedereen houdt blijkbaar zijn productie zo goed in de gaten. Bovendien zijn vooral oudere publicaties soms moeilijk op te sporen om die te kunnen scannen. Een aantal conferentieproceedings is zelfs nergens meer te vinden.’
In totaal produceerden de tien Wageningse modelonderzoekers ruim drieduizend publicaties, waarvan slechts een fractie volledig vrij toegankelijk is. ‘Dit geldt helaas ook nog voor veel rapporten van Wageningen UR zelf’, aldus Krekels. / GvM