Nieuws - 13 juni 2013

Wageningse studenten weer erg tevreden

Voor het achtste jaar op rij wordt Wageningen University als beste beoordeeld.
Internationale studenten positief over onderwijs en begeleiding.

Uit de Nationale Studenten Enquête 2013 blijkt dat Wageningse studenten tevredener zijn met hun opleiding dan studenten van andere universiteiten. Inmiddels is het geen verrassing meer, want ook de afgelopen jaren kwam Wageningen als beste uit de bus. Toch blijft het opvallend hoe goed Wageningen scoort op bijna alle onderdelen. Universiteiten worden beoordeeld op twintig onderwerpen. Zowel de inhoud van de opleidingen (wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding op de loopbaan, examens en docenten) als de faciliteiten (studiefaciliteiten, begeleiding, informatievoorziening en inspraak in je opleiding) komen aan bod. Op deze acht onderwerpen stak Wageningen met kop en schouders boven de rest uit. Op twaalf andere onderdelen was Wageningen vaak gedeeld eerste, en anders tweede of derde.
De enquête wordt elk jaar gehouden onder alle studenten aan Nederlandse universiteiten. Ook internationale studenten mogen hun zegje doen. Zij vinden dat Wageningen haar studenten goed helpt met huisvesting, inschrijving en visa. Ook spreken de medewerkers prima Engels en is er een goed aanbod aan Engelstalige vakken. Wel is de begeleiding door mentoren minder geworden.
Internationalisering
Op het thema internationalisering haalt Wageningen een gedeelde eerste plaats, samen met de Technische Universiteit Eindhoven. De afgelopen drie jaar was Wageningen ook op dit thema heer en meester, waarbij de eigen scores steeds toenamen. Ook dit jaar scoort Wageningen beter dan vorig jaar. Maar de concurrentie zit niet stil: Wageningen en Eindhoven eindigen dit keer ex aequo.  
De Nationale Studenten ­Enquête werd ingevuld door 264.710 studenten van hogescholen en universiteiten. Het aantal Wageningse respondenten was dit jaar 3.571 ­tegen 2.866 vorig jaar. De enquête dient onder meer als basis voor de Studiekeuzegids, de website studiekeuze123.nl en het jaarlijkse onderwijsnummer van Elsevier.