Nieuws - 27 augustus 2015

Wageningse studenten nog altijd massaal op kamers

tekst:
Rob Ramaker

Ook na het verdwijnen van de basisbeurs wil 87 procent van de Wageningse eerstejaars op kamers. Van de studenten die in september van start gaan, heeft 65 procent al een kamer terwijl 22 procent nog op zoek is.

Foto: Studenten schrijven zich in voor de AID / Sven Menschel

Dit blijkt uit een enquête die Resource tijdens de AID verrichtte onder 293 eerstejaars.  

Door de invoering van het sociaal leenstelsel, of ‘studievoorschot’, ontvangt de nieuwe lichting studenten als eerste geen basisbeurs. Uitwonende studenten lopen zo maandelijks 286 euro mis, terwijl thuisblijvers er voor 102 euro bij inschieten. Over een driejarige bachelor loopt dit op tot maximaal 15 duizend euro. Studenten houden wel recht op een ov-jaarkaart en, wanneer hun ouders minder kapitaalkrachtig zijn, een aanvullende beurs. 

De impact van die maatregelen lijken echter beperkt. Van de thuisblijvende studenten geeft bijna 30 procent aan dat de invoering van het leenstelsel een rol speelde bij hun keuze. Toch noemt slechts 6 procent de financiën als voornaamste reden niet op kamers te gaan. In gesprekken met studenten blijkt het leenstelsel doorgaans een zetje voor mensen die al twijfelden of ze op kamers wilden. 

Het totaal aantal inschrijvingen is hoger dan vorig jaar en het aantal reacties vergelijkbaar.
Corina van Dijk, voorlichter Idealis

Ook studentenhuisvester Idealis ziet weinig veranderingen. 'Het totaal aantal inschrijvingen is hoger dan vorig jaar’, zegt voorlichter Corina van Dijk, ‘en het aantal reacties vergelijkbaar.’ De corporatie blijft gespitst op een eventuele afname, maar tot dusver ‘zien we het echt niet’. Wel geeft Van Dijk aan dat Wageningse studenten vaker op kamers gaan dan het landelijk gemiddelde. Daar zijn een aantal redenen voor, zegt ze. Zo hebben WU-studenten relatief veel contacturen terwijl het vaak lastig is de universiteit vroeg te bereiken met het openbaar vervoer. Ook biedt de WU veel specialistische opleidingen die studenten uit het hele land trekken.

Maar ook buiten Wageningen lijken studenten nog even graag op kamers te gaan. Zo zien studentenhuisvesters uit Nijmegen (SSHN) en Utrecht (SSH) geen effect van het leenstelsel. 

04_diagram.jpg

Dat is verrassend, gezien de vele alarmerende voorspellingen die afgelopen jaar opdoken. Zo presenteerde minister Blok voorjaar 2014 een enquête onder 6000 toenmalige studenten. Zij werden gevraagd of ze andere keuzes zouden hebben gemaakt, wanneer ze geen recht hadden op een basisbeurs. De helft zou overwegen langer bij ouders te blijven wonen en 14 procent zou er zelfs over denken nooit op kamers te gaan. Enquêtes van het Nibud en het tv-programma Eén Vandaag trokken soortgelijke conclusies.

Bekijk ook de video 'Heb jij al een kamer?'