Nieuws - 15 maart 2001

Wageningse studenten bezoeken Brinkhorst

Wageningse studenten bezoeken Brinkhorst

'Landbouw onmisbaar voor Nederland'

"Jullie zijn eigenlijk mijn studenten en dus erg welkom." Zo ontving landbouwminister Laurens-Jan Brinkhorst vorige week de veertig Wageningse studenten die deelnamen aan de excursie naar zijn ministerie. De Christen Studenten Fractie (CSF) organiseerde het uitje waarin de studenten konden praten met de minister en verschillende directies van LNV.

De landbouw moet van aard veranderen, vertelde Brinkhorst. Hij wil van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde aanpak. Student Ben Klein Swormink stelde dat het huidige beleid, waarin de minister biologische landbouw stimuleert, tegenstrijdig is met een vraaggestuurde aanpak. "Consumenten willen veilig en vooral goedkoop voedsel. Biologische producten zijn duur en de veiligheid is nog onduidelijk." Brinkhorst verklaarde zijn beleid met de voorbeeldfunctie die biologische landbouw heeft.

Vervolgens ontstond discussie over het nut van landbouw in Nederland. Brinkhorst vindt voedselvoorziening voor Nederland niet meer het belangrijkste argument. Hij vindt dat we even goed voedsel uit het buitenland kunnen eten. Ook voedselveiligheid is voor hem geen argument. "Men denkt dat Nederlandse producten veilig zijn, maar dat is niet altijd zo." Toch vindt hij landbouw onmisbaar voor Nederland. "We zijn de tweede agrovoedselproducent van Europa. Daar hoort een bepaalde omvang bij. Daarnaast speelt de boer een grote rol in het landschap."

Het plaatsvervangend hoofd van de directie Landbouw, dr. ir. Harry Paul, zei later die dag dat hij zelfvoorziening voor voedsel wel het belangrijkste argument voor de landbouw in Nederland vindt. Student Pieter de Wolf vroeg hem wie de huidige problemen in de agrarische sector moet oplossen. Paul: "In principe moet de sector zijn eigen problemen oplossen. Maar omdat individueel belang bijna altijd voorgaat, neemt de overheid hier uiteindelijk verantwoordelijkheid voor."

Zijn collega drs. Froukje Idema houdt zich bezig met een rapport over dierenwelzijn. Ze vindt dat de overheid ook verantwoordelijk is voor dierenwelzijn bij boerenbedrijven. Student Paco van der Louw twijfelt of de overheid daarbij juiste keuzes maakt, zoals bij het verbod op nertsenfokkerij. Hij denkt dat dit verbod niet ethisch verantwoord is omdat het welzijn van de dieren in het buitenland slechter is. "We kunnen beter laten zien hoe je de dieren wel goed kunt houden," stelde hij. Idema vindt echter dat de overheid de maatschappelijke opinie, die tegen nertsenfokkerij is, moet volgen. Zo stelt Nederland een voorbeeld voor het buitenland.

De studenten discussieerden ook met de zevenkoppige delegatie van de directie Wetenschap en kennisoverdracht over de rol van de markt binnen het Wageningse onderwijs. Hoofd dr. Rinette Julicher concludeerde hieruit dat volledige marktgerichtheid wellicht funest is voor een opleiding, zoals bij biotechnologie. De directie had zelf veel vragen. Ze was erg ge?nteresseerd in de keuze van de studenten voor Wageningen, de band met landbouw en de ervaringen met DLO-instituten. Daarop nodigde de CSF de directie uit in Wageningen. | S.L.