Nieuws - 13 april 2018

Wageningse student betrokken bij Klimaatakkoord Rutte III

tekst:
Kenneth van Zijl

Fons Janssen is masterstudent biotechnology en betrokken bij de Klimaat Energie Koepel, het platform van jonge professionals dat gaat meepraten over het Klimaatakkoord van Rutte III.

De officiële start van de Klimaat Energie Koepel (KEK) is op 26 april, maar nu al is het platform erg actief op sociale media als Facebook en Twitter.

Het kabinet wil een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor de te bereiken doelstellingen. Daartoe worden maatschappelijke partijen uitgenodigd om mee te praten over de invulling van het Klimaatakkoord. De stip op de horizon is de CO2-uitstoot in 2030 met de helft terugbrengen.

Tafelschikking
KEK, dat jonge professionals, innovatieve ondernemers en betrokken studenten verenigt, heeft van minister Wiebes toestemming gekregen om leden te leveren. In totaal zijn er vijf zogenaamde sectortafels: Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit en Landbouw & landgebruik. Aan elk van de tafels schuiven zo’n twintig deelnemers uit verschillende sectoren in de maatschappij aan, waaronder leden van KEK. Fons Janssen: ‘KEK heeft geen manifest, maar wil meer een verbinder zijn tussen verschillende generaties. We zijn de verbinding tussen de bestuurders van nu en die van de toekomst.’

Snelle denkers
Janssen denkt dat KEK belangrijke bijdragen kan inbrengen voor oplossingen voor het klimaatvraagstuk en het terugdringen van CO2-emissies. ‘We zijn veel flexibeler in het denken over oplossingen en innovaties en we schakelen sneller tussen sectoren.’ Als voorbeeld noemt Janssen het bedrijf Greenhome van Paul Geurts van Kessel, dat kan voorspellen hoe woonwijken het beste gerenoveerd en geïsoleerd kunnen worden om te komen tot de grootste besparingen op energieverbruik.

Van Kessel is als lid van KEK, ook betrokken bij één van de sectortafels. Janssen zelf is vooral achter de schermen actief en ziet zichzelf meer als iemand die zorgt dat de juiste mensen van KEK op de juiste plaats terecht komen. Zijn kennis geldt voornamelijk industrie en landbouw. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.