Nieuws - 1 januari 1970

Wageningse propedeuse in Friesland gaat door

Wageningse propedeuse in Friesland gaat door

Wageningse propedeuse in Friesland gaat door

De raad van bestuur heeft groen licht gekregen voor de samenwerkingsplannen tussen de universiteit en het Van Hall-instituut om propedeuse-programma's en Masters-opleidingen te verzorgen met de agrarische hogeschool in Leeuwarden. De studentenraad en ondernemingsraad stemden op 1 juni in met de plannen


In september 2000 gaat de universiteit propedeuses voor de richtingen Levensmiddelentechnologie, Biotechnologie, Technologie en milieumanagement en Bodem, water en atmosfeer in Leeuwarden verzorgen. Studenten uit Noord-Nederland kunnen zo het eerste studiejaar dicht bij huis afronden voor zij naar Wageningen verhuizen. De universiteit wil meer studenten uit Noord-Nederland trekken en afspraken maken met het Van Hall-instituut voor samenwerking bij vier Mastersopleidingen

Erg enthousiast over het initiatief zijn ondernemings- en studentenraad overigens niet. Uit een marktonderzoek van het Van Hall-instituut blijkt dat de vier propedeuses de eerste jaren waarschijnlijk slechts zeven extra eerstejaars zullen trekken. Op grond van een aantal optimistische aannames verwacht het onderzoeksbureau dat dit aantal in de toekomst kan uitgroeien tot veertien per jaar. Het bureau veronderstelt bijvoorbeeld dat de invoering van het studiehuis op het vwo zal zorgen voor een stijging van het aantal LUW-eerstejaars met zestig procent. Naar verwachting zullen meer scholieren een exact pakket kiezen, waardoor de potentiƫle instroom voor de LUW toeneemt

Het ministerie trekt voor het project eenmalig zo'n anderhalf miljoen gulden uit, en trekt jaarlijks structureel twee ton uit voor de samenwerking. Een fiks bedrag voor zeven studenten, vonden studenten en personeel. Zonde van de algemene middelen, verwoordde aio ir Marrit van den Berg de stemming

Bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman, die de relatie tussen het ministerie van LNV en de universiteit wil verbeteren, reageerde dat de universiteit niet op de stoel van de minister moet gaan zitten. De afweging waar de overheid haar geld aan wil besteden is niet de onze. Omdat het ministerie erg is gehecht aan samenwerking in het hoger agrarisch onderwijs, stemden de raden unaniem in met het bestuursvoorstel

De zeven tot veertien extra studenten die het project de LUW zal opleveren, zijn niet de enige reden voor de universiteit om met de hogeschool in zee te gaan, legde bestuurslid prof. dr Bert Speelman na de vergadering uit. Door samen te werken wil hij bijvoorbeeld meer ervaring opdoen met afstandsonderwijs via Internet. De universiteiten van Groningen en Twente startten in de jaren tachtig al propedeuses in de Friese hoofdstad. Die universiteiten verzorgen nog steeds onderwijs voor ongeveer veertig studenten. Volgens Speelman een bewijs dat een dependance voordeel oplevert voor de twee universiteiten. K.V