Organisatie - 21 november 2018

Wageningse promovendus meestal in vijf jaar klaar

tekst:
Linda van der Nat,Hoger Onderwijs Persbureau
1

Wageningse promovendi doen ongeveer vijf jaar over hun promotie. Daarmee doen ze het in vergelijking met andere universiteiten heel gemiddeld. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van universiteitskoepel VSNU.

De promotieduur van ongeveer vijf jaar is al een jaar of tien stabiel in Wageningen. © Joris Schaap

Gemiddeld doen promovendi zo’n vijf jaar over het behalen van de doctorstitel, blijkt uit de cijfers. Slechts een kleine groep (14 procent) komt binnen vier jaar over de eindstreep. Maar het verschilt nogal per universiteit. In Utrecht zijn promovendi een half jaartje sneller dan gemiddeld, terwijl ze aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit juist extra uitloop nodig hebben.

In Wageningen doen promovendi volgens de cijfers van VSNU gemiddeld iets meer dan vijf jaar over hun promotie, maar dat cijfer is vertekend, stelt WUR-onderzoeker Gab van Winkel. 'Het gemiddelde is geen goede graadmeter, omdat er een zogenaamde staart is van enkele langpromoveerders die het gemiddelde sterk beïnvloedt.'

©HOP. Bron: VSNU. De gemiddelde promotieduur aan Nederlandse universiteiten in maanden. De gegevens van de UvA over 2017 ontbreken.
©HOP. Bron: VSNU. De gemiddelde promotieduur aan Nederlandse universiteiten in maanden. De gegevens van de UvA over 2017 ontbreken.

Promotieduur in maanden. UvA: geen gegevens over 2017 ©HOP. Bron: VSNU.

Daarom rekent Van Winkel met de mediaan. Die is voor werknemer-promovendi 4,8 jaar, voor beurspromovendi 4,9 jaar en voor sandwich-promovendi 5,2 jaar. 'Dat komt omdat sandwich-promovendi in de periode dat zij onderzoek in hun thuisland doen vaak ander werk ernaast doen, zoals lesgeven.' Deze promotieduur is al een jaar of tien stabiel, aldus Van Winkel. 'We streven uiteraard naar een verdere verlaging van de promotieduur: "na vier jaar boekje klaar".'

Afhakers
Er haken maar weinig Wageningse promovendi af. In 2017 staakten 67 PhD-studenten hun poging. Van de promovendi die in 2010 begonnen, heeft ongeveer 80 procent binnen zeven jaar de dissertatie afgerond. De Universiteit van Maastricht doet het in dit opzicht het beste; in negen van de tien gevallen is de promovendus daar binnen zeven jaar klaar. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam daarentegen is ongeveer 40 procent na zeven jaar nog bezig.

© HOP. Bron: VSNU. Instroom promovendi 2010, exclusief UvA
© HOP. Bron: VSNU. Instroom promovendi 2010, exclusief UvA

Overigens is voor het eerst in jaren het aantal promoties aan de Nederlandse universiteiten weer afgenomen. In 2017 behaalden precies 4731 promovendi de doctorstitel. Dat zijn er ruim 200 minder dan het jaar ervoor. Jarenlang steeg het aantal promoties alleen maar. In het totaalaantal promoties telt ook het werk van buitenpromovendi mee. Zij zijn niet in dienst van een universiteit en schrijven hun proefschrift in hun eigen tijd. In de cijfers over de promotieduur en de afhakers zijn alleen de werknemer-promovendi meegeteld.

Lees ook:

Re:acties 1

 • fret

  "Daarom rekent Van Winkel met de mediaan. Die is voor werknemer-promovendi 4,8 jaar, voor beurspromovendi 4,9 jaar en voor sandwich-promovendi 5,2 jaar. 'Dat komt omdat sandwich-promovendi in de periode dat zij onderzoek in hun thuisland doen vaak ander werk ernaast doen, zoals lesgeven."

  Heeft Meneer van Winkel hier ook data over? Welk percentage doet er -TIJDENS het onderzoek in het thuisland werk er naast, en hoeveel uur is dit dan?
  Ervaring (gesprekken met) leert juist dat sandwich-promovendi tijdens hun onderzoek in het buitenland slecht begeleid worden, waardoor er vertraging optreed en ze aan het einde van hun contract zonder blikken of blozen terug naar hun thuisland gestuurd worden.
  Okay, meestal krijgen ze nog een succeswens van hun begeleiders met het afronden van de laatste fase. Dit gebeurt veel al naast hun vorige baan, omdat er contractueel is vast gelegd dat ze na hun sandwich contract de activiteiten voor deze werkgever weer dienen op te pakken.

  Reageer

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 42 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 1

 • Gonzo

  I would like to throw in the rumour (which is known in many groups) that “risky” (risky in the sense that everything needs to be established from scratch) PhD projects are always given to foreigners, and non risky projects to dutch people. I can observe i.e. a that long time experiments and establishments of partner cooperation in developing countries is mainly done by foreigners. While dutch people can have an easier Phd, with desk studies, partners for cooperation are already fixed meaning all support is already there, publication from Master thesis are added to Phd thesis… what about this? And then we wonder why this long tail happens… even its all just a rumour which goes around in Wageningen, there must be a pinch of truth in it!


Re:ageer