Nieuws - 1 januari 1970

Wageningse ingenieur begint voor zich zelf

Wageningse ingenieur begint voor zich zelf

Wageningse ingenieur begint voor zich zelf


58 Procent van de academici vreest voor de toekomst, stellen onderzoekers
van wervingsbureau KPMG Ebbinge. En volgens het Maastrichtse
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt zullen alleen afgestudeerden
met een opleiding in de natuur en techniek voortaan nog met open armen
ontvangen worden. En de Wageningse ingenieur, heeft die redenen om de
toekomst weinig rooskleurig tegemoet te zien? ,,Niet echt'', zegt KLV-
arbeidsmarktdeskundige dr. ir. Marian Bos-Boers.
Het Maastrichtse onderzoek voorziet ook problemen voor afgestudeerden
Biologie en aanverwante opleidingen. Doordat er geen groei verwacht wordt
in de werkgelegenheid voor deze groep studenten, zijn werkzoekenden
afhankelijk van de hoeveelheid afzwaaiers. En juist in deze richting komen
er weinig plekken van vertrekkende werknemers vrij. Een onlangs verschenen
rapport van het Centraal Planbureau CPB is optimistisch over de
inkomenspositie van academici. Volgens het CPB blijft de vraag naar hoger
opgeleiden groter dan het aanbod.
Bos-Boers ziet voor Wageningers weinig problemen. ,,Afgestudeerden zullen
meer moeite moeten doen een baan te vinden of te creƫren, maar werk zullen
ze vinden. De aansluiting bij de studie kan wat minder sterk worden, maar
dit hoeft niet te betekenen dat zij op een lager niveau werk moeten zoeken.
Door het minder goede economische tij groeit de werkgelegenheid bij de
bestaande werkgevers bijna niet en is de zogenaamde uitbreidingsvraag van
deze werkgevers vrij laag. Daarentegen gaan, nu er recessie is, meer mensen
zelfstandig werken. Een aanzienlijk deel van de Wageningers werkt
zelfstandig, in 2001 was dat 7,5 procent.''
Wat betreft de vraag die veroorzaakt wordt door vervanging van uittredende
werknemers zit de Wageningse ingenieur er volgens Bos-Boers warmpjes bij.
,,Het aantal afgestudeerden halveerde van boven de duizend per jaar in de
periode van 1988 tot 1996 naar vijfhonderd in 2003. Dat is niet veel ten
opzichte van de werkende Wageningse beroepsbevolking van 23.000. Daarnaast
hebben Wageningers een goede concurrentiepositie, omdat ze breed inzetbaar
zijn.'' | G.V.H. / HOP

Fotobijschrift:
Medewerkers van KLV Professional Match, de Wageningse intermediair voor
werkgevers en werkzoekenden | foto G.A.