Nieuws - 1 januari 1970

Wageningse experts

Wageningse experts

Wageningse experts: Brinkhorst krijgt het hool moeilijk
Nieuwe minister op LNV

De nieuwe minister van LNV, Laurens-Jan Brinkhorst, wacht een zeer moeilijke klus: het varkensdossier van zijn voorganger Haijo Apotheker, die op 7 juni opstapte, tot een goed einde brengen. Ik was er nooit aan begonnen als ik Brinkhorst was, reageert agrarisch socioloog dr Jaap Frouws van de Landbouwuniversiteit. Ook drs Peter Smeets van het DLO-Staring Centrum denkt dat de ministerswissel niets oplost en dat Brinkhorst een lastige klus wacht. Alleen als het kabinet zijn standpunt bijstelt, kan Brinkhorst beleid voeren


Frouws en Smeets maakten begin dit jaar deel uit van de denktank Varkenshouderij van Wageningen UR, die het ministerie adviseerde om het varkensbeleid over een andere boeg te gooien. Het beleid om de varkensstapel terug te dringen via verplichte kortingen op varkensrechten is niet geschikt om het doel van dit beleid - minder milieu-overlast - te realiseren, oordeelde de denktank. Terecht zag Apotheker geen heil in het juridische getouwtrek over de varkenswet, menen de Wageningers. Men spreekt elkaar voor de rechter; het zit muurvast, aldus Smeets

Anderhalf jaar geleden wees mr Willem Bruil van het Instituut voor Agrarisch Recht reeds op de juridische tekortkomingen van de Wet herstructurering varkenshouderij, die tot de huidige patstelling hebben geleid. Op 10 juni oordeelt het gerechtshof in hoger beroep over de varkenswet, maar wat de uitspraak ook is, de nieuwe minister kan niet vooruit, meent Bruil. De uitvoering kost geld en die krijgt de minister niet van het kabinet. Nu was Apotheker geen krachtige bestuurder en had D66 een verzwakte positie in het kabinet. Maar als het kabinet voet bij stuk houdt, zit Brinkhorst met een wet die lange tijd niet werkt. Dan redt ook hij het niet.

Ook Frouws heeft weinig vertrouwen in de kansen van Brinkhorst. Het kabinet wilde Apotheker in april geen driehonderd miljoen gulden toezeggen voor een alternatief beleid, waarbij de overheid varkensrechten opkoopt en afziet van een verplichte korting. Maar als de overheid nu of op termijn nat gaat bij de rechter, zullen de schadeclaims uit de varkenssector ook honderden miljoenen guldens bedragen, schat Frouws

Dr Jan Blom van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) geeft aan dat de opkoopregeling die Apotheker voorstond mogelijk zevenhonderd miljoen gulden zou gaan kosten. Blom, eveneens lid van de denktank, kan zich voorstellen dat het kabinet geen trek had in deze kostenpost. Het is erg duur en je helpt de sector er niet mee verder. De jurist Brinkhorst heeft volgens hem mogelijk de goede bagage om het probleem op te lossen. Lees verder op pagina 3. A.S