Nieuws - 3 april 2012

Wageningse bijenonderzoeker vrijgesproken

De klacht tegen bijenonderzoeker Tjeerd Blacquière is ongegrond. Volgens de RvB is er geen reden om aan de wetenschappelijke integriteit van Blacquière te twijfelen.

bij.jpg
Die twijfel werd geuit door Henk Tennekes van het bedrijf Experimental Toxicology Services Nederland. Hij verdenkt Blacquière ervan in een literatuurstudie naar de risico's van neonicotinoiden voor bijen bewust ongewenste uitkomsten te hebben weggelaten. Maar volgens de RvB is daarvan geen sprake.
Bewijs
Blacquière publiceerde het overzichtsartikel samen met wetenschappers van de VU Amsterdam en de Universiteit van Gent in het gerenommeerde blad Ecotoxicology. In de studie komt de groep tot de conclusie dat er geen bewijs is dat insecticiden als imidacloprid verantwoordelijk zijn voor de massale bijensterfte waar imkers over de hele wereld mee te maken hebben. Tegelijkertijd sluit ze zo'n verband 'niet pertinent uit'. Toxicoloog Tennekes denkt dat onder meer zijn eigen onderzoeken bewust niet in de studie zijn meegenomen.
Geen verrijking
Professor Herman Eijsackers, die het interne onderzoek heeft uitgevoerd, stelt Blacquière volledig in het gelijk. Volgens hem zijn de artikelen van Tennekes 'geen essentiele verrijking van de bestaande literatuur over blootstellingsmodellering'. Hij heeft zich daarbij laten adviseren door deskundigen op het onderzoeksterrein en de hoofdredacteur van Ecotoxicology. Ook andere door Tennekes genoemde artikelen zijn volgens Eijsackers met goede reden buiten beeld gebleven.
Science
De groep van Blacquière maakte de studie in opdracht van het ministerie van EL&I. Een uitvoerig rapport naar aanleiding van het artikel in Ecotoxicology is afgelopen week naar de Tweede Kamer gestuurd. Saillant genoeg valt de openbaarmaking van het rapport samen met de publicatie in Science van twee nieuwe onderzoeken naar de rol van imidacloprid. Beide studies wijzen juist wel imidacloprid aan als de hoofdverdachte van de bijensterfte.
Staatssecretaris Bleker neemt de conclusies en aanbevelingen over van de studie van Blacquière. Zo wil Bleker dat onderzocht wordt of bijen door het drinken van oppervlaktewater mogelijk teveel neonicotinoiden binnen krijgen. Bleker wil ook bekijken of er meer gegevens over insecticiden openbaar gemaakt kunnen worden. Bij voorkeur in peer-reviewed wetenschappelijke bladen.