Nieuws - 1 januari 1970

Wageningse bachelors tevreden

Wageningers die hun bachelordiploma hebben gehaald zijn tevreden over de genoten opleiding. De meerderheid gaat in Wageningen door met een aansluitende masteropleiding, zo blijkt uit de resultaten van de eerste bachelorevaluatie.

Ruim honderd studenten die vorig jaar hun bachelordiploma haalden vulden de enquête van de evaluatie in. Ze konden daarin aangeven hoe ze nu tegen hun opleiding aankijken en wat ze na hun opleiding zijn gaan doen. De respondenten zijn over het algemeen tevreden met de gevolgde opleiding. Ruim driekwart beoordeelt deze als goed en zou ook achteraf dezelfde opleiding kiezen. Acht procent van de ondervraagden zou wel een vergelijkbare opleiding kiezen, maar aan een andere universiteit. Zes procent zou achteraf helemaal niet meer gaan studeren.
De overgrote meerderheid gaat na ontvangst van het bachelordiploma door met een masteropleiding. Bijna 95 procent doet dat in Wageningen, slechts een enkeling zoekt hiervoor een andere universiteit.
Moeilijk vinden de studenten de Wageningse opleidingen niet. In hun ogen zouden de opleidingen wel iets verzwaard mogen worden. Vorige week oordeelde de visitatiecommissie Levenswetenschappen in haar rapport over negen van de achttien Wageningse opleidingen dat het niveau wat haar betreft voldoende was. Alleen de eerste jaren van Planten- en Dierwetenschappen zouden door aanpassingen in het programma wel wat ‘intensiever en meer uitdagend’ mogen.
Het is de eerste keer na de invoering van het BaMa-stelsel in 2000 dat een dergelijke grote evaluatie onder bachelorstudenten wordt gehouden. Binnenkort zal worden bekeken of de evaluatie jaarlijks terugkomt en deel gaat uitmaken van de kwaliteitsbewaking van het Wageningse onderwijs. / JH