Nieuws - 1 januari 1970

Wageningse aio vindt wél onderzoeksbaan

Promovendi van Wageningen Universiteit vinden vaak een baan aan universiteiten en onderzoeksinstituten. Dat blijkt uit onderzoek van alumnivereniging KLV. Twee weken geleden sloeg het landelijke aio-netwerk nog alarm omdat er onvoldoende onderzoeksbanen beschikbaar zouden zijn voor promovendi.

KLV zocht op verzoek van Wb uit hoe het met de perspectieven van de Wageningse promovendi is gesteld. Volgens Marian Bos-Boers van de alumnivereniging werkt 74 procent van de Nederlandse gepromoveerden die na 2000 hun doctorsbul haalden in het onderzoek. De overgrote meerderheid daarvan werkt bij een universiteit of een onderzoeksinstituut.
Eind januari publiceerde het bureau Research voor beleid onder de titel ‘Tussen wens en werkelijkheid’ de resultaten van een uitgebreide enquête onder Nederlandse promovendi. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de opdrachtgever van het onderzoek, concludeerde op basis van het rapport dat promovendi een veel te rooskleurig beeld hebben van hun toekomst.
Veel promovendi ambiëren een loopbaan in het onderzoek, terwijl dat volgens het netwerk voor de meesten niet is weggelegd. Voorzitter Derek Jan Fikkers zei in een toelichting: 'De meeste promovendi kunnen al geen postdocplaats uit het vuur slepen, laat staan dat ze een vaste baan krijgen. Ze zitten feitelijk op een doodlopend pad als ze aan de universiteit willen blijven.'
In Wageningen blijkt die angst niet gebaseerd op cijfers. Vijftig procent van de Wageningse aio's gaf in de enquête aan dat ze na het afronden van hun proefschrift een baan bij een universiteit of onderzoeksinstituut ambiëren. Volgens KLV lukt dat ruimschoots.
Eddy Rijntjes, Wagenings promovendus en bestuurslid van PNN, onderschrijft dat de Wageningse aio relatief goed af is. 'Als je de cijfers van KLV vergelijkt met de enquête kun je niet volhouden dat er hier een probleem is. Dat is aan andere universiteiten wel anders.'
Marian Bos-Boers van KLV ziet in haar databank ook dat jonge doctoren kennelijk de banen vinden die zij ambiëren. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. 'Je moet wel bedenken dat veel onderzoekers tijdelijk contract op tijdelijk contract stapelen.' / KV

Zie ook het debat

Aio wil werken bij: Gaat werken bij: Universiteit/
onderzoeksinstelling 50% 66% Bedrijf 27 16 Overheid 7 5 Non profit 7 3 Overig 9 10
Bron:
'Tussen wens en werkelijkheid' en het KLV-alumnibestand