Nieuws - 1 januari 1970

Wageningse afgestudeerde vaak werkloos

Wageningse ingenieurs hebben moeite met het vinden van een baan en hebben relatief vaak spijt dat ze niet een andere opleiding hebben gekozen. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Volgens ROA heeft 25,5 procent van de Wageningse afgestudeerden spijt van de opleidingskeuze. Dat percentage is duidelijk hoger dan het gemiddelde bij jonge academici. Onder dierenartsen is het acht procent, onder economen vijftien.
Ook de werkloosheidsgegevens zijn niet rooskleurig voor Wageningers. Volgens ROA was 8,7 procent van de afgestudeerden uit het jaar 2002/2003 een jaar later nog werkloos. Onder economen en ingenieurs van de technische universiteiten is de werkloosheid ongeveer de helft lager.
Marian Bos-Boers arbeidsmarktdeskundige van ingenieursvereniging KLV kijkt op van het negatieve beeld. Uit een ander onderzoek, de WO-monitor, van hetzelfde onderzoeksinstituut, komt een lagere werkloosheid. Wel wist ze dat het aandeel afgestudeerden dat spijt heeft van de opleidingskeuze in Wageningen relatief hoog is. Zij heeft geen verklaring voor het hoge aantal afgestudeerden met spijt. ‘We hebben dat nooit onderzocht, misschien heeft het te maken met het beroepsperspectief. Opleidingen met een duidelijk perspectief zoals tandheelkunde scoren juist heel goed. Bij onze opleidingen komen afgestudeerden op allerlei plaatsen terecht, wellicht ook op plekken waar ze minder over te spreken zijn.' / KV