Nieuws - 1 januari 1970

Wageningse aandacht voor biologische landbouw ‘op de goede weg’

Volgens de kerngroep Biologische landbouw van Wageningen UR is Wageningen UR op de goede weg. Er gebeurt steeds meer onderzoek voor de biologische sector, en de afgelopen jaren is ook in het onderwijs steeds meer aandacht voor biologische productie. Dat schrijft de kerngroep in een evaluatierapport aan de raad van bestuur.

Het aandeel ‘biologisch’ is volgens het evaluatierapport ruim tien procent van het door LNV gefinancierde onderzoek bij DLO. Daarmee voldoet DLO al aan een motie van Kamerlid Jan Evert Waalkens die stelt dat DLO in 2008 tien procent van het budget dat het krijgt van het ministerie van LNV moet besteden aan biologische landbouw. Die motie was in 1999 voor Wageningen UR reden om de kerngroep Biologische landbouw in het leven te roepen.
De kerngroep blikt in het evaluatierapport terug op de afgelopen vier jaar en is ook tevreden over de ontwikkeling van het Wageningse onderwijs in die periode. Sinds 1999 zijn een BSc- en een MSc opleiding Biologische productiewetenschappen gestart. Ook andere opleidingen hebben volgens het rapport meer oog voor de biologische sector gekregen. Aan de achterblijvende studenteninstroom bij de BSc-opleiding maakt het rapport weinig woorden vuil. De opleiding trok tot nu toe minder dan tien studenten per jaar, en ook dit jaar lijkt de belangstelling niet aan te trekken. De kerngroep beveelt wel aan te onderzoeken of de BSc-opleiding ook opengesteld kan worden voor buitenlandse studenten. De universiteit zou verder meer aandacht moeten besteden aan de werving van Nederlandse studenten.
Voor de periode tot 2008 zou Wageningen UR zich volgens de kerngroep moeten richten op het ‘onderbouwen van de intenties’ duurzaamheid, natuurlijkheid, gezondheid, dier- en milieuvriendelijkheid en integriteit van de biologische landbouw. | K.V.