Nieuws - 17 oktober 2014

Wageningse MOOC's in trek

tekst:
Linda van der Nat

Er hebben zich al meer dan tienduizend mensen gemeld voor de Wageningse Massive Open Online Courses (MOOC's). De cursussen starten begin komend jaar.

Dat meldt rector magnificus Martin Kropff deze week tijdens de bijeenkomsten waar de strategie van Wageningen UR voor de komende jaren wordt besproken. MOOC’s zijn cursussen, ingericht op massale deelname, waarbij het cursusmateriaal wordt verspreid over het web en de deelnemers dus niet aan een locatie gebonden zijn. Die verspreiding kan gaan via online lessen, film en digitale interactie.

Met ingang van het nieuwe jaar biedt Wageningen UR twee van dergelijke digitale vakken aan: een over voedselzekerheid door Ken Giller en een over voeding door Sander Kersten. Op het MOOC-platform edX hebben zich voor de eerste negenduizend belangstellenden aangemeld. De MOOC over voeding telt inmiddels 3500 geïnteresseerden. ‘Ter vergelijking,’ aldus Kropff, ‘er hebben zich dit jaar 2500 nieuwe studenten in Wageningen aangemeld.’

Een belangrijk onderdeel van de toekomstvisie is de vraag hoe om te gaan met de uitdijende studentenpopulatie. De groeicijfers vragen volgens Kropff om een nieuw ‘ecosysteem’ van nieuwe onderwijsvormen naast het campusonderwijs. De RvB denkt daarbij aan digitaal afstandsonderwijs. ‘De basis ligt op de campus, daar is het onderwijs top. Maar het hoeft niet altijd gebonden te zijn aan collegezalen. Het moet ook mogelijk zijn dat studenten vier jaar in Wageningen studeren, maar slechts af en toe naar de campus komen.’