Nieuws - 20 september 2018

Wageningse Lente in schijnwerpers

tekst:
Roelof Kleis

De Wageningse Lente is ‘hot’. Niet die van dit jaar, maar die van 1980. Resource, het plaatselijke museum en de openbare bibliotheek besteden aandacht aan het toenmalige linkse studentenprotest.

© Nationaal Archief

Resource magazine opent het bal met een verhaal (De revolutie van 1980) waarin toenmalig actieleider Mona Commandeur terugblikt op de gebeurtenissen dat voorjaar. Directe aanleiding voor het protest waren de onderwijshervorming (invoering tweefasenstructuur) en bezuinigingen van toenmalig minister Pais.

Bezetting
Het verzet in Wageningen culmineerde in de bezetting van het hoofdgebouw van de (toen nog) Landbouwhogeschool aan het Salverdaplein. De bezetting duurde bijna vier weken (van 5 maart tot 1 april) en is de geschiedenis ingegaan als De Wageningse Lente. De actie eindigde met de inzet van de mobiele eenheid. Maar tot vechtpartijen kwam het niet. Het massale protest leidde uiteindelijk tot het ontstaan van het succesvolle Wageningse onderwijssysteem met veel keuzevrijheid en projectonderwijs.

studenten bezetting.jpg

Museum De Casteelse Poort richt met ingang van dit weekeinde de schijnwerper ook op de Wageningse Lente. Aanleiding is de landelijke Maand van de Geschiedenis met als thema ‘opstand’. Het museum laat vooral foto’s, krantenknipsels en cartoons uit die tijd zien. De kleine expositie opent komende zondag (23 september) en duurt tot 21 oktober. De tentoonstelling is feitelijk een uitbreiding van Gemaakt voor Stad en Wereld, die is gewijd aan het 100-jarig bestaan van WUR.

Barricaden
Op 9 oktober tenslotte houdt cultuurhistoricus Jobbe Wijnen in de openbare bibliotheek een lezing over de studentenprotesten in de jaren zeventig en tachtig. Wijnen is de initiatiefnemer van het project Wageningse Barricaden. Onder die noemer begon Wijnen drie jaar geleden een website, waarin hij met beeld en verhalen het linkse studentenprotest uit de tweede helft van de vorige eeuw vastlegt. De lezing begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Lees meer: