Nieuws - 9 november 2010

Wagenings verzet tegen kabinetsbeleid

Natuur en milieu moeten het ontgelden onder het nieuwe kabinet. Wageningse studenten verzetten zich tegen dat vooruitzicht en vragen om steun. 'De actiebereidheid is groot.'

kolencentrale-in-nederland-te.jpg
'Supersnelwegen, vergunningen voor kolen- en kerncentrales, natuurgebieden in de uitverkoop, omlaag schroeven van klimaatdoelstellingen.' De lijst is bijna eindeloos volgens het Wageningen Environmental Platform dat dit weekend een open brief naar Resource stuurde. Daarin spreekt de studentenorganisatie in stevige bewoordingen haar zorgen uit. Wat het kabinet doet is 'snoeien met een botte heggenschaar', aldus Lindsey Wuisan, wiens naam onder de brief staat. Resource sprak met haar.
Wat is jullie boodschap?
'Ten eerste willen wij onze bezorgdheid uiten over de toekomst van natuur en milieu in Nederland. Daarnaast vinden wij dat iedereen die begaan is met natuur en milieu samen moet optrekken om een krachtig signaal te geven aan politici in Den Haag: dat er wél behoefte is aan een groen en schoon Nederland.'
Een opiniestuk, helpt dat?
'Met een opiniestuk willen we aangeven dat niet iedereen de politieke keuzes van het kabinet klakkeloos accepteert. Bovendien willen we anderen enthousiasmeren actie te ondernemen." Ons schrikbeeld is dat mensen achterover leunen en niks doen. Deze brief is een startpunt voor verdere acties. Of we direct invloed uit kunnen oefenen op het overheidsbeleid valt nog te bezien natuurlijk.'
Werken jullie al samen met andere groepen?
'Nog niet, we zijn onze strategie aan het uitstippelen. Het ligt voor de hand om eerst Wageningse studenten te activeren, maar het kan zijn dat we het grootschaliger aanpakken. Ik verwacht niet dat wij een landelijke actie kunnen coördineren, maar we willen wel duurzaamheidsgroepen bij andere universiteiten oproepen om zich bij ons aan te sluiten.'
Je hebt het over actiebereidheid. Hoe zie je dat voor je?
'We hebben nog geen concrete plannen, maar het kan variëren van een posteractie, tot een evenement of demonstratie. We zijn met een kerngroep van zeven man, dus het hangt er ook vanaf hoeveel medestanders we krijgen.'
Meer informatie over het Wageningen Environmental Platform vind je op www.wep-site.org/