Nieuws - 9 juli 2019

Wagenings promovendus manipuleerde onderzoekdata

tekst:
Albert Sikkema

Een Wagenings promovendus heeft in 2017 onderzoeksgegevens gemanipuleerd in vier wetenschappelijke publicaties die ook in zijn proefschrift stonden. Dat was een schending van de wetenschappelijke integriteit, bevestigde het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) onlangs.

Albert Sikkema

Drie medewerkers van Wageningen University beschuldigden de promovendus van schending van de wetenschappelijke integriteit, omdat hij in meerdere publicaties opzettelijk data had gemanipuleerd. De medewerkers kaartten dit aan bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van Wageningen University, die de klacht beoordeelde en in mei 2018 advies uitbracht.

Fabriceren
De CWI sprak met de drie medewerkers en de beschuldigde promovendus. Ook liet de commissie de onderzoeksgegevens opnieuw analyseren door co-auteurs van de promovendus die geen klacht hadden ingediend. De CWI constateerde dat de promovendus data had bijgesteld om de statistische verhouding te versterken en data had gefabriceerd en verwijderd. Het college van bestuur stelde op basis van dit advies dat er sprake was van schending van de wetenschappelijke integriteit. De promovendus ging tegen dit oordeel in beroep bij het LOWI, maar die stelt de universiteit in het gelijk.

Toeval
Omwille van de privacy wordt de naam van de promovendus niet genoemd in de adviezen van CWI en LOWI. De promovendus is enkele jaren geleden gepromoveerd in Wageningen, licht woordvoerder Simon Vink van WUR toe. De malversaties kwamen pas aan het licht na zijn promotie, per toeval. De promovendus deed onderzoek in historische data en citeerde uit niet gedigitaliseerde bronnen. Collega’s ontdekten dat een andere onderzoeksgroep die ook gebruik had gemaakt van deze bronnen, andere datasets presenteerde. De Wageningse promovendus had daar geen adequate verklaring voor, stelt Vink.

Intrekking
De promovendus is na zijn promotie bij WUR vertrokken. Worden de wetenschappelijke artikelen van de promovendus ingetrokken? ‘Dat willen zijn medeauteurs’, antwoordt Vink. ‘Die hebben gevraagd om intrekking bij de betreffende tijdschriften en die aanvraag loopt nog. Ze moeten dan bewijzen waarom de betreffende artikelen niet deugen.’ En wordt de PhD-titel van de promovendus ingetrokken? ‘Die vraag ligt bij de examencommissie en raad van bestuur van WUR.’ Wageningen University heeft deze kwestie nog nooit bij de hand gehad en bestudeert de mogelijkheden, stelt Vink.