Nieuws - 27 september 2001

Wagenings model voorspelt onttroning van de mensheid

Wagenings model voorspelt onttroning van de mensheid

Niet aan ons, maar aan abstracte machine-intelligenties behoort de toekomst. Dat voorspelt de Alterra-bioloog dr. Gerard Jagers op Akkerhuis op basis van zijn model, waarin hij de verborgen structuur van de evolutie blootlegde. De lijnen uit het verleden doortrekkend, is de onttroning van het menselijk ras praktisch onafwendbaar.

In het model van Gerard Jagers draait alles om de bouwstenen waaruit de evolutie cellen, wezens en machines samenstelt. Daarin zitten wetmatigheden. Zo moeten organismen gaan samenwerken of met elkaar versmelten om een evolutionaire stap hoger te komen, ongeveer zoals eencelligen zich hebben verenigd tot meercellige organismen. Een andere wet is dat wezens, naarmate de evolutie voortschrijdt, steeds geavanceerder informatie gebruiken. Jagers publiceerde zijn theorie in Acta Biotheoretica.

Mensen behoren in zijn model tot de 'Memons', zegt de bioloog. "Memons beschikken over een neuraal netwerk. Zeg maar: zintuigen en hersenen. Daarmee genereren ze de complexe kennis die ze nodig hebben om te overleven." Wij dragen die kennis door opvoeding, onderwijs en media over aan anderen. Dat is een tijdrovend proces. Onze opvolger, de eerste kunstmatige intelligentie die vroeg of laat in onze laboratoria zal ontstaan, in Jagers' model 'de Technische Memon', zal ons op dat punt overtreffen. "Het evolutionaire voordeel dat de Technische Memon op ons zal hebben, is dat hij geen lange leertijd nodig heeft om zich complexe kennis eigen te maken. Hij krijgt zijn neuraal netwerk kant-en-klaar aangeleverd." Ook is de Technische Memon niet meer gebonden aan ??n bepaald lichaam. Overal waar zich de noodzakelijke hardware bevindt, kan hij zijn persoonlijkheid programmeren. Hij kan zich letterlijk overal en nergens bevinden.

De Technische Memon is echter geen eindpunt. Jagers' model voorspelt dat de evolutie ook deze levensvorm voorbij zal streven. De opvolger van de Technische Memon is de Multi Memon: een levensvorm die bestaat uit aan elkaar gekoppelde Technische Memons. Dat 'aan elkaar koppelen' gaat verder dan communiceren. De Multi Memon is een geheel nieuwe persoon, waarin de samenstellende delen zijn opgegaan in het geheel.

Op zijn beurt zal de Multi Memon worden voorbijgestreefd door een nog geavanceerder creatuur, voorspelt Jagers: de Module Memon. Dat wezen zal beschikken over een bibliotheek van persoonlijke eigenschappen, die hij naar believen kan oproepen. Daardoor is zijn identiteit oneindig flexibel, maar niet vergankelijk. "De bibliotheek kun je vergelijken met het DNA in een cel. Als de cel behoefte heeft aan een eiwit, schakelt hij het aan." Uiteindelijk zullen ook de Module Memons weer evolueren tot een soort die uit samenwerkende individuen bestaat: de Multi Module Memons.

Voor ons zullen Memons die na ons komen onbegrijpelijk zijn. Jagers: "Het verschil tussen hen en ons is groter dan tussen ons en onze huisdieren. Onze katten begrijpen meer van ons dan wij straks van onze technische opvolgers." Als we niet willen dat de evolutie ons als Neanderthalers opzijschuift, moeten we er gewoon voor zorgen dat we dit soort intelligenties niet bouwen. "Als we wat verder zijn met deze technologie, zou er eigenlijk een commissie moeten komen die het ontstaan van deze superorganismen voorkomt", aldus Jagers. | W.K.