Nieuws - 20 oktober 2010

Wageningers willen natuurfestival

Er komt mogelijk een nieuw Wagenings festival waarin natuur en landschap centraal staan. Tia Hermans, domeintrekker Natuur, Landschap en Platteland binnen Wageningen UR, gaat zich daar sterk voor maken.

Hermans voerde een week geleden tijdens het voedingsfestival Food­4you actie voor de 'natuurpoot' van Wageningen UR. Zij vindt dat de raad van bestuur deze tak van de instelling niet krachtig genoeg voor het voetlicht brengt. Voorzitter Aalt Dijkhuizen heeft de bal inmiddels teruggekaatst. 'Hij daagt mij en de Environmental Science Group  uit om met ideeën voor een eigen festival te komen.' Hermans gedachte om aan te haken bij Food­4you is afgewezen. 'Dat is kennelijk niet haalbaar. Food4you heeft al te zeer een eigen branding. Dat merk kun je nu niet meer veranderen.'   
Ideeën zijn er volgens Hermans genoeg. 'Ik heb ongeveer twintig reacties via de mail gehad. Daar zaten goede voorstellen bij. Er zijn kennelijk genoeg mensen die het groene domein aan het hart gaat.' Hermans gaat nu eerst met ESG-directeur Kees Slingerland kijken welke opties haalbaar zijn. Aanhaken bij bestaande landelijke initiatieven is een mogelijkheid. 'Er zijn al diverse festivals, zoals de Week van het Landschap. We moeten eens kijken of er iets te combineren valt. Wat ik wil is een evenement waarin de link tussen natuuronderzoek en maatschappij centraal staat.'