Nieuws - 8 november 2007

Wageningers vinden lastiger baan

Afgestudeerden van Wageningen Universiteit vinden de laatste jaren minder makkelijk een baan, maar uiteindelijk komt ruim negentig procent aan het werk. Dat blijkt uit onderzoek van IVA, een aan de Universiteit van Tilburg gelieerd instituut voor sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek.
Het aantal oud-studenten dat direct na afstuderen een baan vond daalde van bijna tweederde in 2000 tot ongeveer de helft in 2005. Daarnaast kwamen iets minder studenten binnen vier maanden na hun buluitreiking aan het werk.
Van de ondervraagde Wageningse afgestudeerden heeft meer dan negentig procent een betaalde baan van twaalf uur of meer per week. Tussen mensen die minder dan vijf jaar geleden hun bul haalden en degenen die voor 2000 ingenieur werden bestaat praktisch geen verschil. Een procent van de Wageningers is werkloos, de rest van de niet-werkenden heeft de zorg voor een partner of kinderen, doet vrijwilligerswerk, studeert of doet iets anders.
In het verleden vonden de meeste afgestudeerden een baan door te solliciteren op een advertentie in een vak- of dagblad. Voor de groep die tussen 2000 tot 2005 afstudeerde is internet de belangrijkste weg om werk te vinden. Bijna een kwart vond op deze manier een baan.
Wageningers komen vooral terecht in beleidsfuncties, bij het onderzoek en in het advieswerk. Oud-studenten die voor 2000 afstudeerden zitten meer in beleidsfuncties. Voor een kwart is leiding geven de belangrijkste activiteit. De recenter afgestudeerden doen meer onderzoek. Bijna een kwart van alle afgestudeerden houdt zich vooral bezig met kennisoverdracht.
Sinds begin jaren zeventig krijgen afgestudeerden van de universiteit ongeveer eens in de vijf jaar een vragenlijst toegestuurd over hun arbeidsmarktsituatie. Het nu gepubliceerde loopbaanonderzoek had plaats in 2006.